ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസിംഗിനൊപ്പം സമ്മർ ക്രോസ്റോഡിൽ വാഹന സാന്ദ്രത കുറയും

സെബഹാട്ടിൻ സൈം ബൊളിവാർഡിൽ നിന്ന് സെർദിവാനിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന പുതിയ ഇരട്ട റോഡും പാലവും തുടരുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് എക്രെം യൂസ് പറഞ്ഞു, “ഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ ജനസംഖ്യാ പ്രവചനവും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. പുതിയ ഇരട്ട റോഡുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗതാഗത ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അസ്ഫാൽറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖപ്രദമായ ഗതാഗതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, സമ്മർ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തീവ്രത ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തടയുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. ”


യെനിക്കന്റിൽ നിന്ന് സെർദിവാനിലേക്കുള്ള മാറ്റം പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന വാഹന പാലവും ഇരട്ട റോഡ് ജോലികളും തുടരുമെന്ന് സകര്യ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ എക്രെം യൂസ് പ്രസ്താവിച്ചു. 60 ശതമാനം ജോലികളും പൂർത്തിയായതായി മേയർ യൂസ് പറഞ്ഞു, 'കോപ്രൊലി ക്രോസിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രോസ്റോഡുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത ഞങ്ങൾ കുറയ്ക്കും.'

ഗതാഗതം മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു

മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രസിഡന്റ് യൂസ് പറഞ്ഞു, “സെബാഹട്ടിൻ സൈം ബൊളിവാർഡ് മുതൽ സെർദിവൻ സാലിമാൻ ബിനെക് സ്ട്രീറ്റ് വരെ പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാലവും ഇരട്ട റോഡ് ജോലിയും അതിവേഗം തുടരുന്നു. ഗതാഗതത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ ജനസംഖ്യാ പ്രൊജക്ഷനും ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. പുതിയ ഇരട്ട റോഡുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗതാഗത ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അസ്ഫാൽറ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഖപ്രദമായ ഗതാഗതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് സെർദിവാനിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു വലിയ സ be കര്യമായിരിക്കും, മാത്രമല്ല ചില സമയങ്ങളിൽ സമ്മർ ക്രോസിംഗിലെ തീവ്രത തടയുകയും ചെയ്യും. ”

ബ്രിഡ്ജ് പഠനങ്ങൾ തുടരുക

സയൻസ് അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, “ഞങ്ങൾ ആർക്ക് ക്രീക്കിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, അത് സെബാഹട്ടിൻ സൈം ബൊളിവാർഡിൽ നിന്ന് സെർദിവാനിലേക്കുള്ള വാഹന സംക്രമണം നൽകും. ബ്രിഡ്ജ് കാലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ റോഡിന്റെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തലും വിരസമായ കൂമ്പാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. പാലത്തിന്റെ വശങ്ങളിലെ കോൺക്രീറ്റ് അടിത്തറയും ബ്രിഡ്ജ് ഫ ations ണ്ടേഷനുകളും ഹെഡ് ബീമുകളും പൂർത്തിയായി. വിനോദ മേഖലയിലെ ബ്രിഡ്ജ് കവാടത്തിൽ സൈക്കിളുകൾക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഞങ്ങൾ കൽ‌വർട്ട് അണ്ടർ‌പാസ് ആരംഭിക്കും. അവസാനമായി, ബീമുകൾക്ക് പകരം പാലം സ്ഥാപിക്കുകയും ഡെക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. കണക്ഷൻ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തോടെ ഇത് ട്രാഫിക്കിലേക്ക് തുറക്കും. ”അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ