പ്രസിഡന്റ് Çalışkan ജനറൽ മാനേജർ Yazıcı സന്ദർശിക്കുന്നു

ജനറൽ ചെയർമാൻ ജനറൽ പ്രിന്റർ സന്ദർശിച്ചു
ജനറൽ ചെയർമാൻ ജനറൽ പ്രിന്റർ സന്ദർശിച്ചു

കെനാൻ Çalışkan, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫീസർ-സെൻ ചെയർമാൻ, ടിസിഡിഡി തമസാലക് A.Ş. തന്റെ ഓഫീസിലെ കമുരൻ യാസെക്കെയുടെ ജനറൽ മാനേജരെ സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം ടൈറ്റിൽ അഭിമുഖങ്ങളുടെ പ്രമോഷനും മാറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.


TCDD Taşımacılık A.Ş. കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി മൂലം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പ്രമോഷൻ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അഭിമുഖങ്ങൾ നിർബന്ധമാണെന്നും ജനറൽ മാനേജർ കമുരൻ യാസെ പ്രസിഡന്റ് സലാക്കാനോട് പറഞ്ഞു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് രീതിയിലൂടെ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്താമെന്നും ജനറൽ മാനേജർ യാസെക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജനറൽ മാനേജർ യാസെക്കുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേഴ്‌സണലിൽ നിന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും പ്രസിഡന്റ് സലാക്കൻ അറിയിച്ചു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ