2020 വയസ് ചായ വാങ്ങൽ വില പ്രഖ്യാപിച്ചു

പ്രായമുള്ള ചായ വാങ്ങൽ വിലകൾ
പ്രായമുള്ള ചായ വാങ്ങൽ വിലകൾ

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ എടുത്ത പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് റീസെപ് തയ്യിപ് എർദോഗൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് എർദോസാനും ചായ സ്വീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയും ചെയ്തു:


എർദോഗൻ പറഞ്ഞു, “2020 ൽ, ചായ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രായം 3 ലിറ 27 കുറുവായി നിശ്ചയിച്ചു. 13 സെൻറ് പിന്തുണയോടെ 3 ലിറയ്ക്കും 40 കുറുസിനും ഈ കണക്ക് യോജിക്കുന്നു. വിളവെടുപ്പോടെ പുതിയ ചായ വാങ്ങൽ ആരംഭിക്കും. ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ”അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ