ഹോളോകാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ

ഹോളോകാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ
ഹോളോകാസ്റ്റ് ട്രെയിനുകൾ

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, ജൂതന്മാരെയും മറ്റ് ഹോളോകോസ്റ്റ് (വംശഹത്യ) ഇരകളെയും ട്രെബ്ലിങ്ക, ഓഷ്വിറ്റ്സ് തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ ജർമ്മൻ ദേശീയ റെയിൽ‌വേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, അവിടെ നാസി ഗെട്ടോകളിൽ നിന്നുള്ള ആറായിരം പേർ ആസൂത്രിതമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു.


നാടുകടത്തപ്പെട്ട യഹൂദന്മാർ തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് കംപ്രസ്സുചെയ്ത ട്രെയിനുകളിൽ പട്ടിണിയും ദാഹവും മൂലം മരിച്ചു. നാസികൾ റെയിൽ‌വേ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് വംശഹത്യ അത്ര ഭയാനകമായ തോതിൽ സംഭവിച്ചില്ല. “ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യമാണ്,” വംശഹത്യയുടെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഹെൻ‌റിക് ഹിംലർ 1943 ജനുവരിയിൽ നാസി ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് എഴുതി.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ