യു‌എ‌വി ബേസ് അർനാക്കിലെ സിസ്രെ ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു

സിർനാക്കിലെ സിസ്രെ ജില്ലയിലാണ് iha ussu സ്ഥാപിതമായത്
സിർനാക്കിലെ സിസ്രെ ജില്ലയിലാണ് iha ussu സ്ഥാപിതമായത്

ഒരു അടവ് ആളില്ലാ ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾ (ഉഅവ്) കമാൻഡ് സ്̧ıര്നക് ഓഫ് ചിജ്രെ ജില്ലയിൽ ഓര്മ്മകളെക്കാള് ജനറൽ കമാൻഡ് കീഴിൽ ബയ്രക്തര് ത്ബ്൨ തരം സി̇ഹസ് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.


ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സെലിമാൻ സോയ്‌ലുവിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ, “ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജെൻഡർമേരി ടാക്റ്റിക്കൽ യു‌എവി യൂണിറ്റി കമാൻഡ് അർനക് സിസറിൽ തുറക്കുന്നു. നല്ലതുവരട്ടെ. " പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.

സംശയാസ്‌പദമായ ടാക്റ്റിക്കൽ യു‌എ‌വി കമാൻഡ് കമാൻഡിൽ, ഇതുവരെ ബേക്കർ ഡിഫൻസ് തുർക്കി സുരക്ഷാ യൂണിറ്റുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബെയ്‌രക്തർ ടിബി 100 തരം എസ്‌എ‌എ‌എകൾ ഉപയോഗിക്കും. ജെൻഡർമേരി സജീവമായി ANKA-B, ANKA-S തരം മീഡിയം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് - ലോംഗ് സ്ട്രെംഗ്ത് (MALE) ക്ലാസ് യു‌എ‌വികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബയരാക്റ്റർ ടിബി 2 സാഹ

2 MAM-L അല്ലെങ്കിൽ MAM-C വെടിമരുന്ന് വരെ വഹിക്കാൻ ബയരാക്റ്റർ TB4 SİHA ന് കഴിയും. 24.000 അടി ഉയരത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ വായുവിൽ തുടരാൻ കഴിയുന്ന ബെയ്‌രക്താർ ടിബി 2 ന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ; തുർക്കി, ഉക്രെയ്ൻ, ഖത്തർ. മൊത്തം 100+ ബയരാക്റ്റർ ടിബി 6 ആളില്ലാ ഏരിയൽ വെഹിക്കിൾസ് (യു‌എ‌വി) തുർക്കി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും 6+, 112 ഉക്രേനിയൻ സായുധ സേനയ്ക്കും 2 ഖത്തർ സായുധ സേനയ്ക്കും കൈമാറി.

ഉറവിടം: പ്രതിരോധ വ്യവസായംഅഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ