ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തേതും വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ഉൽ‌പാദനത്തിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ അടിത്തറയുമാണ്

ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തേതും വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ഉൽ‌പാദനത്തിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ അടിത്തറയുമാണ്
ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തേതും വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ഉൽ‌പാദനത്തിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ അടിത്തറയുമാണ്

വ്യവസായ-സാങ്കേതിക മന്ത്രി മുസ്തഫ വരങ്ക്, തുർക്കിയുടെ മുഖംമൂടിയാണ്, “ഉൽ‌പാദന അളവ്, വിറ്റുവരവ്, അധിക മൂല്യം, കയറ്റുമതി വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭാവന നൽകുക. തികഞ്ഞതിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിതരണ ശൃംഖലകൾക്ക് നന്ദി; ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യത്തേതും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉൽ‌പാദന കേന്ദ്രവുമാണ്. ” പറഞ്ഞു. പ്രോത്സാഹന സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വരങ്ക് പറഞ്ഞു, “2012 മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ 12 ബില്യൺ ലിറ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പതിനായിരത്തോളം അധിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ചരക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഗുഡ്സിൽ ആഗോള മേധാവിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ” എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ബ്രെക്‌സിറ്റ് പ്രക്രിയയെ അവർ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വാരങ്ക് പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് യുകെ വിപണിയിൽ ഈ മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. വ്യവസായത്തെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ” അവൻ സംസാരിച്ചു.


ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ മന്ത്രിമാരായ വരങ്ക്, വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് തുർക്കി (TÜRKBESD) വീഡിയോ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ T afterRKBESD പ്രസിഡന്റ് കാൻ ഡൈനർ പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിച്ച മന്ത്രി വരങ്ക്, പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഉൽപാദനം പൂർണ്ണമായും നിർത്താൻ ഒരു സമീപനവുമില്ലെന്ന് അടിവരയിട്ടു. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ പ്രസിഡന്റ് എർദോസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കൃത്യസമയത്തും കൃത്യസമയത്തും നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വാരങ്ക് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു:

ഞങ്ങൾ ഉത്പാദന അടിസ്ഥാനം: തുർക്കിയുടെ ഫെയ്‌സ് ഫ്ലക്സ് മേഖലകളിലൊന്നായ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പാദന അളവ്, വിറ്റുവരവ്, അധിക മൂല്യം, കയറ്റുമതിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. തികഞ്ഞതിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലകൾക്ക് നന്ദി; ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യത്തേതും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉൽ‌പാദന കേന്ദ്രവുമാണ്. ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം പേറ്റന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും കാണിക്കുന്നു. തുർക്കിയിലെ മിക്ക വ്യവസായ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് മേഖലയ്ക്കും നിരവധി പേറ്റന്റുകൾ ഉണ്ട്.

ഞങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി: പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഗതിയും നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച്, ഉൽ‌പാദനം മൊത്തത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു സമീപനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കർഫ്യൂ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും; കയറ്റുമതി പ്രതിബദ്ധതയുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തുമ്പോൾ വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. കൂടാതെ, തൊഴിൽ, ധനസഹായം, സാമൂഹിക സഹായം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിർണായക നയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായ ക്രെഡിറ്റുകൾ തുറക്കുന്നു: നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെയും ഇരയാക്കാതിരിക്കാൻ, ഹ്രസ്വകാല ജോലി അലവൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾ സുഗമമാക്കി. ധനകാര്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മേഖലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ പൊതു ബാങ്കുകൾ ഒരു മേഖലയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടർച്ചയായ വായ്പകൾ തുറക്കുകയും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോടെ ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തു.

പോസിറ്റീവ് സിഗ്നലുകൾ വരുന്നു: നാശനഷ്ടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്‌ക്കാനും ഈ കാലയളവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നോർമലൈസേഷനിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, കെമിക്കൽ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ, പാക്കേജിംഗ് വ്യവസായങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണ്.

ഞങ്ങൾ ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കി: പുതിയ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ തയ്യാറാകണം. ഈ സമയത്ത്, എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി, ടി‌എസ്‌ഇ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഗൈഡ് പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് സയന്റിഫിക് ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വഴികാട്ടി; ശുചിത്വം, അണുബാധ തടയൽ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും: ഗൈഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റും സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഈ പട്ടികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ലോകത്തിലെ ഒരു പയനിയർ ആകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും എന്റെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഓൺ-സൈറ്റ് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ടി‌എസ്‌ഇയിൽ നിന്ന് ഉചിതമായവ ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. ലോക വ്യാപാരത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഉൽപാദനവും അണുബാധയ്ക്കെതിരായ നടപടികളും വളരെ പ്രധാനമായിത്തീരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ഘട്ടം ഉപയോഗിച്ച്, പുതിയ കാലയളവിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാകും: വിദേശ ഉൽപാദനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ബാഹ്യ ആഘാതങ്ങളോട് കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രാദേശിക തീവ്രപരിചരണ റെസ്പിറേറ്ററുമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവാഹത്തിലും, പാരമ്പര്യേതരമായി പെരുമാറുന്നതും പാറ്റേണുകൾ തകർക്കുന്നതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ആവശ്യമാണ്.

ഞങ്ങൾ 12 ബില്ല്യൺ നിക്ഷേപങ്ങൾ നേടി: ഞങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹന സമ്പ്രദായത്തിൽ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് വ്യവസായത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്. 2012 മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ 12 ബില്ല്യൺ ലിറ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏകദേശം 10 ആയിരം അധിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ ചരക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഗുഡ്സിൽ ആഗോള മേധാവിത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തിന് അപേക്ഷിക്കും: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഇക്കോ ഡിസൈൻ, എനർജി ലേബൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ; നിയമനിർമ്മാണ ഹാർമോണൈസേഷൻ പഠനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിയമനിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അധിക നിക്ഷേപ ആവശ്യകതയെയും നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ബ്രെക്‌സറ്റിലേക്ക് പിന്തുടരുക: ഞങ്ങൾ ബ്രെക്സിറ്റ് പ്രക്രിയയും അടുത്തറിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ യുകെ വിപണിയിൽ വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. വ്യവസായത്തെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിജയത്തിലേക്ക് പോകുക: സാങ്കേതിക മാറ്റവുമായി തുടരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുമായി വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്, കണക്റ്റുചെയ്‌തതും സംവേദനാത്മകവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ടർക്കിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മിറർ കമ്മിറ്റികളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സുരക്ഷയും പ്രകടനവും കണക്കിലെടുത്ത് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് വ്യവസായം ഈ കമ്മിറ്റികളിൽ ചേരുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ