ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ റെയിൽവേ

ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ റെയിൽ‌റോഡ്
ലിവർപൂൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ റെയിൽ‌റോഡ്

1830 സെപ്റ്റംബറിൽ ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ റെയിൽ പാത ആരംഭിച്ചതോടെ നീരാവി ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റീം ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, മിക്ക ട്രെയിനുകളും മൃഗശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, കൽക്കരിയും സമാനമായ ലോഡുകളും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.


ലിവർപൂളിനെയും മാഞ്ചസ്റ്ററിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 50 കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ, റെയിൽ‌വേ ഓപ്പൺ ഡിസൈൻ മത്സരത്തിലെ വിജയിയായ ജോർജ്ജ് സ്റ്റീഫൻസൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്റ്റീം ലോക്കോമോട്ടീവുകളുപയോഗിച്ച് യാത്രാ-ചരക്ക് ഗതാഗതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ യാത്ര നടത്തി. മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ലിവർപൂൾ-മാഞ്ചസ്റ്റർ റെയിൽ‌വേ ട്രെയിനുകൾ ആദ്യ വർഷത്തിൽ 500.000 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ലിവർപൂൾ തുറമുഖത്തുനിന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് പരുത്തി കയറ്റിയ റെയിൽ പാത ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ