ഓട്ടോ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലെ കോവിഡ് -19 നെതിരായ ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാലയളവ്

യാന്ത്രിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ കോവിഡിനെതിരായ ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാലയളവ്
യാന്ത്രിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ കോവിഡിനെതിരായ ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാലയളവ്

പുതിയ തരം കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് -19) കാരണം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിലും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിലും താൽപര്യം വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പതിവായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓട്ടോ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാനുള്ള പരിധിക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും നൽകുന്നു.


ലോകത്തെ നടുക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച കോവിഡ് -19 ന്റെ പകർച്ചവ്യാധി കാരണം, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിലും ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിലും താൽപര്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു.ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ചില കമ്പനികൾ നൂറുകണക്കിന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺ‌ലൈൻ പരിതസ്ഥിതിയിൽ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ വാഹനം ഉപഭോക്താവിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. വാങ്ങൽ ശീലങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിന് നന്ദി, ഉപയോക്താക്കൾ സമയം ലാഭിക്കുകയും അവർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.

കോർപ്പറേറ്റ്, സ്വതന്ത്ര വൈദഗ്ധ്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉപഭോക്താവിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത് വാങ്ങുന്നയാളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് -19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

TÜV SÜD ഇ-എക്സ്പെർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ഓസാൻ അയസ്ഗർ ലോകം, ഓട്ടോ പരിശോധന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതായി തുർക്കിയും ഈ പ്രയാസകരമായ ദിവസങ്ങളും പറഞ്ഞു, “ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ കോൾ സെന്റർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സെന്റർ വഴിയോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിലെ സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ ആരോഗ്യകരമായ പ്രക്രിയയെ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ”

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ഉചിതമായ ദിവസം, മണിക്കൂർ, സ്ഥാനം, പാക്കേജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച അയ്യൂസ്ജർ പറഞ്ഞു, “ഓൺലൈൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ താൽപര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ ഉപയോക്താക്കൾ സമയം ലാഭിക്കുകയും അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും. പരസ്യ പേജുകൾ പരിശോധിക്കാൻ വാഹനത്തിന് അവസരമുണ്ട്. ” പറഞ്ഞു.

TÜV SÜD D- എക്സ്പെർട്ട് ജീവനക്കാർക്കും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഓട്ടോ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈറസിനെതിരെ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അയസ്ഗർ, ഉപഭോക്താവിന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ നടപടികൾ വിശദമായി പ്രയോഗിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞു.

'ഇത് വ്യത്യസ്‌ത സമയങ്ങളിലേക്കാണ് വന്നത്'

ഉപയോഗിച്ച കാർ വ്യവസായത്തിൽ കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓസാൻ അയസ്‌ഗർ വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി.ഒരു മേഖലയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന മാന്ദ്യം ഉപയോഗിച്ച കാർ വ്യവസായത്തിലും കണ്ടുവെന്ന് അയ്യൂസർ പറഞ്ഞു:

സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങളുടെ വിൽ‌പനയിൽ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ, വിദഗ്ധ കമ്പനികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനുപുറമെ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശീലങ്ങൾ മാറി, ഉപയോഗിച്ച കാർ മേഖലയിലെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുള്ള വിൽപ്പന മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വർദ്ധിച്ചു, കാരണം വിൽപ്പന പകർച്ചവ്യാധിക്ക് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു. ”

'സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വീണ്ടെടുക്കും'

ഈ മേഖലയിൽ നോർമലൈസേഷൻ പ്രക്രിയ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രവചനം പങ്കുവെച്ച ഓസാൻ അയസ്‌ഗർ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു: “ശാസ്ത്രീയ സമിതിയുടെ ശുപാർശകളും നമ്മുടെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ പദ്ധതിയും ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിലും മൂല്യനിർണ്ണയ മേഖലയിലും ഒരു ചെറിയ മുന്നേറ്റം ആരംഭിച്ചു. പകർച്ചവ്യാധിക്കു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ മടങ്ങിവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ലെങ്കിലും, പുതിയ നോർമലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾക്ക് നന്ദി, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹന വ്യാപാരവും വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ”അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ