അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ മണിക്കൂറും ടിക്കറ്റ് ഡീലുകളും

അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ അവേഴ്സും ടിക്കറ്റ് വിലകളും
അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ അവേഴ്സും ടിക്കറ്റ് വിലകളും

അദാന മെർസിൻ സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാതയാണിത്. യാത്രാ സമയം ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ രാവിലെ 6:00 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് 23:15 വരെ തുടരും. മെർസിനിൽ നിന്ന് അദാനയിലേക്കുള്ള അവസാന വിമാനം രാത്രി 22:30 നാണ്.


11 ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ പകൽ പോലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു പരസ്പര 28 ട്രെയിൻ സേവനം ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ ഇൻറർനെറ്റിലോ ഭാവി തീയതിയിലോ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ, യാത്രാ ദിവസം ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. അങ്ങേയറ്റത്തെ തീവ്രതയോടെ പോലും, ട്രെയിൻ സമയത്തിന് 15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്. Adana Mersin Raybüs ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്താതെ അദാനയ്ക്കിടയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു.

അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ ലൈൻ റൂട്ട്

അദാന മെർസിൻ അദാന റീജിയണൽ ട്രെയിൻ എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും?

അദാനയിൽ നിന്ന് മെർസിനിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ യാത്ര ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറും 10 മിനിറ്റും എടുക്കും. ഈ ട്രെയിനുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അദാനയ്ക്കും മെർസിനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അദാന മെർസിൻ റെയിൽ‌വേ ലൈൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ

 1. അദാന
 2. സ്̧അകിര്പസ്̧അ
 3. രക്തസാക്ഷിത്വം
 4. ഒലിവ്
 5. നെവിശ്
 6. തർസൊസിലേക്കു
 7. ഹുജുര്കെംത്
 8. താഷ്കെന്റ്
 9. കരചൈല്യസ്
 10. ത്ıര്മ്ıല്
 11. മര്ടല്

അദാന മെർസിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ 2020

മര്ടല് ത്ıര്മ്ıല് K.
ഇല്യാസ്
കല്ല്
കിടക്ക
ഹുസൂർ
കിടക്ക
തർസൊസിലേക്കു നെവിശ് രക്തസാക്ഷിത്വം പറപ്പൂർ
പാഷ
അദാന
05: 45 06: 11 06: 26 06: 48
06: 10 x 06: 37 06: 52 x x 07: 17
06: 30 x x x x 07: 03 07: 20 x x 07: 48
07.00 * x x x x 07: 31 07: 46 x x 08: 11
07: 30 07: 56 08: 11 x 08: 35
08: 05 x 08: 33 08: 48 x x 09: 13
08: 30 x 08: 57 09: 12 x x 09: 37
09: 10 x x x x 09: 41 09: 56 x x 10: 21
09: 50 x 10: 17 10: 32 x x 10: 57
10: 35 x x x x 11: 06 11: 21 x x 11: 46
11: 15 x 11: 42 11: 57 x x 12: 22
12: 15 x x x x 12: 46 13: 01 x x 13: 26
13: 00 x 13: 27 13: 42 x x 14: 07
13: 50 x 14: 17 14: 32 x x 14: 57
14: 30 x x x x 15: 01 15: 16 x x 15: 41
15: 10 x 15: 37 15: 52 x x 16: 17
15,3 x x x 16: 02 16: 20 x x 16: 47
16: 25 x x x x 16: 56 17: 11 x x 17: 36
17: 05 x 17: 32 17: 47 x x 18: 12
17: 20 x x x x 17: 53 18: 10 x x 18: 38
17: 50 x 18: 17 18: 32 x x 18: 57
18: 40 19: 06 19: 21 x 19: 45
19: 25 x 19: 52 20: 07 x x 20: 32
20: 00 x x x x 20: 31 20: 46 x x 21: 11
20: 40 21: 07 21: 23 x 21: 47
21: 30 x 21: 57 22: 12 x x 22: 37
22: 30 x x x x 23: 01 23: 16 x x 23: 41


അദാന മെർസിൻ ട്രെയിൻ ഹൌസ്

മര്ടല് അദാന ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വിലകൾ 2020

 • അദാന മെർസിൻ 2019 ടിക്കറ്റ് വിലകൾ: പൂർ‌ണ്ണ: £ 7.5 വിദ്യാർത്ഥി: 6.25 ടിഎൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ്: 12 TL
 • അദാന ടാർസസ് 2019 ടിക്കറ്റ് വിലകൾ: പൂർ‌ണ്ണ: £ 5.5 വിദ്യാർത്ഥി: 4.5 ടിഎൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ്: 9 TL
 • അദാന യെനിസ് 2019 ടിക്കറ്റ് വിലകൾ: പൂർ‌ണ്ണ: £ 4 വിദ്യാർത്ഥി: 3 ടിഎൽ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ്: 6 TL
 • അദാന മെർസിൻ 2019 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ (പ്രതിമാസം): പൂർ‌ണ്ണ: £ 150 വിദ്യാർത്ഥി: £ 120

ടിസിഡിഡി കൺസൾട്ടിങ് ആൻഡ് റിസർവേഷൻ ഫോണുകൾ

ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പറുകളും തുറക്കുന്ന സമയങ്ങളും.

അദാന ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കോൺടാക്റ്റ്

ഫോൺ: 0322 453 31 (72- 05.30)

മെർസൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കോൺടാക്റ്റ്

ഫോൺ: 0324 231 12 67 (05.30 - 21.30)അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ