പാലങ്ങളിലും ഹൈവേകളിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ക്രോസിംഗ് പിഴകൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം

മോട്ടോർവേകളിൽ പാലത്തിന്റെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും ക്രോസിംഗുകളുടെ നിയന്ത്രണം
മോട്ടോർവേകളിൽ പാലത്തിന്റെയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും ക്രോസിംഗുകളുടെ നിയന്ത്രണം

പകർച്ചവ്യാധി നടപടികളുടെ പരിധിയിൽ കമ്പനികളെയും പൗരന്മാരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കാരൈസ്മൈലോസ്ലു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.


ബസ്സുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളും ഈ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരൈസ്മൊലോലു പറഞ്ഞു, “ചില കമ്പനികൾ യാത്രാ നിയന്ത്രണവും ബസുകളിൽ കയറ്റേണ്ട യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ചതും കാരണം വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയ സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബസ്സുകളിലേക്ക് സീലിംഗ് പ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ കമ്പനികളെ തകർക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തു. ” അവൻ സംസാരിച്ചു.

റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഗുലേഷനിൽ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സർവീസസ് റെഗുലേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനം ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നുവെന്നും അതിനാൽ പൗരന്മാർക്ക് അമിത വിലയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നത് തടയുന്നുവെന്നും കാരൈസ്മെയിലോലു പ്രസ്താവിച്ചു.

റോഡ് വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തിൽ സീലിംഗ് ഫീസ് നൽകണം
റോഡ് വഴിയുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഗതാഗതത്തിൽ സീലിംഗ് ഫീസ് നൽകണം

“വിലകൾ ജൂലൈ 31 വരെ സാധുവായിരിക്കും”

പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ റോഡ് ഗതാഗതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാരൈസ്മെയ്‌ലോസ്ലു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, പല കമ്പനികൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

അതിനാൽ, പ citizens രന്മാർക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച കാരൈസ്മെയ്‌ലോസ്ലു പറഞ്ഞു, പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന / സീലിംഗ് ഫീസ് താരിഫിലെ കമ്യൂണിക്കിലൂടെ, ആഭ്യന്തര യാത്രാ ഗതാഗതം നടത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ അധിക ചെലവുകളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളെ മറികടക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കമ്പനികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിച്ച കാരൈസ്മെയിലോലു പറഞ്ഞു:

“അങ്ങനെ, നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ബസ് സർവീസുകൾ കണ്ടെത്താനും കമ്പനികൾക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ മറികടക്കാനും കഴിയും. യാത്രക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഉള്ള അങ്കാറ-ഇസ്താംബുൾ ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 160 ലിറയിൽ കവിയരുത്. കമ്യൂണിക്കേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഫ്ലോർ, സീലിംഗ് വിലകൾ ജൂലൈ 31 വരെ സാധുവായിരിക്കും. നോർമലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിലൂടെ വിലകൾ പുന ored സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ”

പാലങ്ങളിലും ഹൈവേകളിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ക്രോസിംഗ് പിഴകൾ സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണം

ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ പാലങ്ങളിലൂടെയും ഹൈവേകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഭരണപരമായ പിഴ ചുമത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് G ദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് കാരൈസ്മയിലോലു പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത് ഞങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ” ഉപയോഗിച്ച പദപ്രയോഗങ്ങൾ.

ഭേദഗതിയിലൂടെ, ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർ പിഴ രഹിത പണമടയ്ക്കൽ കാലയളവ് 15 ദിവസമായി ഉയർത്തുന്നു, ഇത് പരിവർത്തനത്തിന് ഒരാഴ്ചയായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കാരൈസ്മയിലോലു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ