TÜBİTAK വഴി വ്യവസായികൾക്ക് ഇരട്ട പിന്തുണ നൽകാനുള്ള ഒരു കോൾ

ട്യൂബിറ്റാക്കിലൂടെ വ്യവസായത്തിൽ സിനർജി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പുതിയ കോളുകൾ
ട്യൂബിറ്റാക്കിലൂടെ വ്യവസായത്തിൽ സിനർജി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് പുതിയ കോളുകൾ

വ്യവസായ സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം രണ്ട് പുതിയ കോളുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായ തുബിറ്റാക്ക് വഴി വ്യവസായത്തിൽ സിനർജികൾ സൃഷ്ടിക്കും. വ്യവസായികൾക്ക് ഇരട്ട പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് വ്യവസായ സാങ്കേതിക മന്ത്രി മുസ്തഫ വരങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ഓർഡർ ആർ & ഡി", "പേറ്റന്റ് ലൈസൻസ്" എന്നിവയുടെ കോളുകളുമായി സഹകരണം ആവശ്യമുള്ള സംയുക്ത പദ്ധതികളെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി വരങ്ക് പറഞ്ഞു, "ഓർഡർ ആർ & ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന വാണിജ്യവത്ക്കരണ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കും. ഞങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് ലൈസൻസ് കോളിൽ, സാങ്കേതിക ഉൽ‌പാദന കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പേറ്റന്റുകൾ ഞങ്ങൾ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഈ രണ്ട് കോളുകളുടെയും പരിധിയിൽ, ഞങ്ങൾ 60 ദശലക്ഷം ലിറയുടെ പ്രോജക്റ്റ് വോളിയം സൃഷ്ടിക്കും. ” പറഞ്ഞു.

വ്യവസായത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ


ഒരു വശത്ത് തുർക്കി, കോവിഡിയൻ -19 യുമായുള്ള പോരാട്ടം പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ തുടരുകയാണ്, അതേസമയം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണ ത്രോട്ടിൽ ചക്രത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പഠനങ്ങളും നടത്തുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ ചലനാത്മക പ്രക്രിയയിൽ വ്യവസായ-സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാവസായിക സംഘടനകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നു. രണ്ട് പുതിയ കോളുകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യവസായത്തിന് സംഭാവന നൽകാനാണ് മന്ത്രാലയം ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

ഓർഡർ ആർ & ഡി വിളിക്കുക

മന്ത്രി വരങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ കോളിനെ ഓർഡർ അധിഷ്ഠിത ഗവേഷണ-വികസന പദ്ധതികൾക്കുള്ള SME സപ്പോർട്ട് കോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കോളിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ, ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ മാറാനും ഉയർന്ന വാണിജ്യവത്ക്കരണ ശേഷിയുള്ള ആർ & ഡി പ്രോജക്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കസ്റ്റമർ ഓർഗനൈസേഷനുമായി സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകളായി ആർ & ഡി ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിക്കുകയും സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്ന നൂതന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ എസ്‌എം‌ഇകളെ Çarı പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കോൾ ഉപയോഗിച്ച്, സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഗവേഷണ-വികസന പിന്തുണയ്ക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പൊതുവിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2 ബിഗ് മില്യൺ ടി‌എൽ പദ്ധതി

എസ്‌എം‌ഇ സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു വിതരണ ഓർ‌ഗനൈസേഷനെങ്കിലും കോളിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ‌ കഴിയും. ഉയർന്ന വാണിജ്യവത്ക്കരണ സാധ്യതയുള്ള ആർ & ഡി പ്രോജക്ടുകൾക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും എല്ലാ സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയുന്ന കോളിന് രണ്ടര ദശലക്ഷം ടിഎൽ വരെയാണ് പദ്ധതി. പദ്ധതികൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിരിക്കും: ഉൽപ്പന്നം / പ്രക്രിയ വികസനം, വാണിജ്യവൽക്കരണം. ആദ്യ ഘട്ടം പരമാവധി 2 മാസവും രണ്ടാം ഘട്ടം 24 മാസവും നിശ്ചയിക്കും.

പേറ്റന്റ് ലൈസൻസ് കോൾ

മന്ത്രി വരങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാമത്തെ കോളിനെ പേറ്റന്റ് അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക കൈമാറ്റ പിന്തുണ കോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകളിലോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ സാങ്കേതിക വികസന മേഖലകളിലോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പേറ്റന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പേറ്റന്റ് ലൈസൻസ് എന്ന ഹ്രസ്വനാമത്തിൽ വ്യവസായത്തിന് ബാധകമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

കോമൺ അപേക്ഷ

കോളിൽ, സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ, ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് റീജിയൻ കമ്പനികൾ, ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫീസുകൾ എന്നിവ "ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ" എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പേറ്റന്റുകൾ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി നേടുന്ന കമ്പനികളെ കസ്റ്റമർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഒരു കസ്റ്റമർ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡറും സംയുക്തമായി ചെയ്യേണ്ട അപേക്ഷകൾ കോളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും.

ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ

60 മാസം വരെ പ്രോജക്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും. ക്ലയന്റ് ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ SME ആണെങ്കിൽ‌, 15 ശതമാനം പിന്തുണ നിരക്കിൽ‌ ചേർ‌ക്കും. ഓരോ പദ്ധതിക്കും ഒരു ദശലക്ഷം ലിറ വരെ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചു.

മന്ത്രിമാരായ വരങ്ക്, 19 തുർക്കി തുബിറ്റക് കോവിഡിയൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ടർക്കിയിലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പവർ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ രണ്ട് പുതിയ കോളുകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:

സെക്ടർ പരിമിതികളൊന്നുമില്ല: ആദ്യത്തേത് ഓർഡർ അധിഷ്ഠിത ഗവേഷണ-വികസന പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള SME സപ്പോർട്ട് കോൾ ആണ്. ഇവിടെ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വിതരണ ഓർ‌ഗനൈസേഷനും SME സ്കെയിലിലെ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സ്ഥാപനവും - ഇതും ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഓർ‌ഗനൈസേഷൻ‌ ആയിരിക്കാം - സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയ, മേഖല പരിമിതികളൊന്നുമില്ല. ആർ & ഡി നിർമ്മിച്ച് എസ്‌എം‌ഇകൾ ഉൽപ്പന്നം വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കസ്റ്റമർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ & ഡി പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ പിന്തുണയ്ക്കും. അങ്ങനെ, വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേഗത്തിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ, സഹ-വികസന സംവിധാനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും സഹകരണ സംസ്കാരം വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്യും.

ഇടപെടൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും: ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കോൾ പേറ്റന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക കൈമാറ്റത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ്. സർവകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ, ടെക്നോപാർക്ക് കമ്പനികൾ എന്നിവയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പേറ്റന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുണ്ട്. പേറ്റന്റഡ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വ്യവസായത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളും അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം വർദ്ധിക്കുകയും സേവന വാങ്ങലുകൾ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദ്ദേശീയ പേറ്റന്റുകളാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലൈസൻസിംഗിലൂടെയോ കൈമാറ്റത്തിലൂടെയോ സാമ്പത്തിക മൂല്യത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ