മന്ത്രി കാരൈസ്മയിലോലു ബാകാകിഹർ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡുകൾ പരിശോധിച്ചു

കാരക്മൈലോഗ്ലു ബസക്സീർ സിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ റോഡുകളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി അന്വേഷിച്ചു
കാരക്മൈലോഗ്ലു ബസക്സീർ സിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ റോഡുകളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി അന്വേഷിച്ചു

ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി ആദിൽ കരൈസ്മൈലോസ്ലു ബാകാകെഹിർ കിറ്റെല്ലി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കണക്ഷൻ റോഡ് നിർമ്മാണ സൈറ്റിൽ പരീക്ഷ നടത്തി.


ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിർമ്മിക്കേണ്ട ആംബുലൻസ് വയഡാക്റ്റും പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകളും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായും വാഗ്ദാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആശുപത്രി തുറക്കുന്ന നിലയിലെത്തുമെന്നും കാരൈസ്മെയിലോലു പറഞ്ഞു.

ആശുപത്രിയുടെ തെക്ക് വശത്തെ റോഡ്, അതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായി, രണ്ടാം ഘട്ടം മെയ് 20 ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിച്ച്, അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്, ആശുപത്രിയുടെ കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ നിർമിക്കേണ്ട റോഡുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരൈസ്മയിലോലു വിശദീകരിച്ചു.

അടിയന്തര യൂണിറ്റ് മെയ് 20 ന് തുറക്കും

കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാകാകെഹിർ അക്കിറ്റെല്ലി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരൈസ്മൈലോസ്ലു, ആശുപത്രിയെ വളരെ വേഗത്തിൽ സേവനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. Karaismailoğlu, 'ആശുപത്രിയുടെ പ്രവേശന റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം വൈകി ആരംഭിച്ചു. ഇത് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടവർ ഈ റോഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയം എന്ന നിലയിൽ, അത്തരമൊരു സുപ്രധാന പദ്ധതിക്ക് നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് സമഗ്രമായ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ചുവടുവച്ചു, റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹൈവേയുടെ ചുമതലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആശുപത്രിയുടെ ആദ്യ വിഭാഗം മെയ് 20 ആയി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗം മെയ് 20 ന് തുറക്കും. പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമുണ്ടാകില്ല, ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച്, മെയ് 20 ന് ഇത് ആശുപത്രി റോഡുകളിൽ സേവനം ആരംഭിക്കും. ' അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.

സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് തുടരുന്നു

ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ഷൻ റോഡുകൾ ദേശീയപാത ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാരൈസ്മയിലോലുവിന് 2 × 3 പാതകൾ, 2.2 കിലോമീറ്റർ, 2 × 2 പാതകൾ 1.5 കിലോമീറ്റർ, 2 പാതകൾ വൺവേ 3.8 കിലോമീറ്റർ ഉൾപ്പെടെ 7.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. 480 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഹെൽത്ത് സിറ്റി വയഡാക്ടും 117 മീറ്റർ നീളമുള്ള ആംബുലൻസ് വയഡാക്ടും അവർ നിർമ്മിച്ചതായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 100 മീറ്റർ നീളമുള്ള തെക്ക് വശത്തെ റോഡ് ഡ്രെയിനേജ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്തിയായതായി പ്രസ്താവിച്ച മന്ത്രി കാരൈസ്മൈലോസ്ലു, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായും ആശുപത്രിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവേശന കവാടമായ ഗവർസിൻ‌ടെപ്പ് സൈഡ് റോഡ് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും അർനാവുത്കൈ കണക്ഷൻ ഭുജത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

മൊത്തം 950 ആയിരം 705 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണവും 2 കിടക്കകളുടെ കിടക്ക ശേഷിയുമുള്ള ഈ ആശുപത്രി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളിലൊന്നാണെന്നും മേഖലയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജനസംഖ്യയുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി കാരൈസ്മയിലോലു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ