എസ്കീഹിർ വ്യവസായത്തിൽ കോവിഡ് -19 ന്റെ പ്രഭാവം

എസ്കിഹിർ വ്യവസായത്തിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രഭാവം
എസ്കിഹിർ വ്യവസായത്തിൽ കോവിഡിന്റെ പ്രഭാവം

എസ്കീഹിർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ഡയറക്ടറേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച “ഇൻഡസ്ട്രി കൗൺസിൽ” യോഗത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് -19) പകർച്ചവ്യാധി പ്രക്രിയയിൽ വ്യവസായികൾ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വൈറസിന്റെ ഫലങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു.


പ്രസിഡന്റ് സിനാൻ മുസുബേലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എസ്കിഹിർ സംഘടിത വ്യവസായ മേഖല ഡയറക്ടറേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച വ്യവസായ കൗൺസിൽ യോഗം. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടന്ന യോഗത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ് -19) പകർച്ചവ്യാധി പ്രക്രിയയിൽ വ്യവസായികൾ അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വൈറസിന്റെ സ്വാധീനവും ചർച്ചചെയ്തു. വ്യവസായികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു.

വീണ്ടെടുക്കൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും

മൂന്ന് ഘട്ട പ്രതിസന്ധിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങളെന്ന് വ്യവസായ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സിനാൻ മുസുബെയ്‌ലി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഘട്ട പ്രതിസന്ധിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണ്. പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടങ്ങൾക്ക് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എത്രത്തോളം ദുർബലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ സർക്കാരുകളും കർശന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. ഈ വ്യാപനം നിർത്താൻ ഒരു വർഷം വരെ എടുക്കുമെന്നും പകർച്ചവ്യാധി ചലനാത്മകത കാണിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുടെ വ്യാപ്തി പരിശോധിച്ചാൽ, ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ വീണ്ടെടുക്കൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തവണ പ്രതിസന്ധി രാജ്യം തരണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിസന്ധിയല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിന് നാം തയ്യാറായിരിക്കണം. സ്വകാര്യമേഖലയെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ചെയ്യണം. ”

വ്യവസായികളെന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം നാം തയ്യാറായിരിക്കണം

പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം വ്യവസായികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മുസുബെയ്‌ലി പറഞ്ഞു, “ഈ പ്രക്രിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ലോജിസ്റ്റിക്, വിതരണം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധനങ്ങളുടെ വില ഞങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുകയും വിതരണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയും വേണം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ സൃഷ്ടിച്ച സ്റ്റോക്കുകളും സപ്ലൈകളും ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്, കാരണം പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം അതിജീവിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ജോലികൾ ഉണ്ടാകും. ”

നമ്മുടെ വ്യവസായികളുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ

അതിനുശേഷം സംസാരിച്ച എസ്കീഹിർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ബോർഡ് ചെയർമാൻ നാദിർ കോപേലി വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പ്രക്രിയ പാസാക്കിയതായി പ്രസ്താവിച്ചു, “ഞങ്ങളുടെ മിക്ക കമ്പനികളും മാർച്ചിൽ ഉൽ‌പാദനം തുടർന്നു, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും ഏപ്രിലിൽ, ചില കമ്പനികൾക്ക് ഉൽ‌പാദനം നിർത്തേണ്ടിവന്നു. നമ്മുടെ മിക്ക വ്യവസായികളും അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രോത്സാഹന പാക്കേജുകൾ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കൂടുതൽ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ”.

കയറ്റുമതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

കയറ്റുമതിയിലുണ്ടായ ഇടിവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച പ്രസിഡന്റ് കോപേലി പറഞ്ഞു, “യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി വൻതോതിൽ വരുത്തിയതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പകർച്ചവ്യാധി ഗുരുതരമായ തലത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം കയറ്റുമതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. കസ്റ്റംസ് ഗേറ്റുകളിൽ സ്വീകരിച്ച കോവിഡ് -19 നടപടികൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കയറ്റുമതികളെയും കര ഗതാഗതം ബാധിച്ചു. ഏപ്രിൽ വരെ കയറ്റുമതിയിൽ 45 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. 2008 ലെ പ്രതിസന്ധിയേക്കാൾ മോശമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടത്, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒ‌എസ്‌ബി മാനേജുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു

പിന്നീട്, എസ്കീഹിർ സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് -19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചും പ്രസിഡന്റ് കോപേലി പങ്കെടുത്തവരെ അറിയിച്ചു. കോപ്പെലി പറഞ്ഞു, “ഈ പ്രക്രിയയിൽ കാര്യമായ സഹായവും പ്രവർത്തനവും നൽകുന്ന ചുരുക്കം ചില സംഘടനകളാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുമായി കോവിഡ് -19 നെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും അവ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ ജോലികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ തുടർന്നു. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനികളുമായുള്ള പതിവ് ആശയവിനിമയത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചു, അങ്ങനെ വ്യവസായത്തിലെ ചക്രങ്ങൾ നിർത്തരുത്. വ്യവസായ സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ അയച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ, ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികളും മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പാലമായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. എസ്‌കീഹിർ ഒ‌എസ്‌ബി മാനേജുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന 50 ദശലക്ഷം ലിറ കുറഞ്ഞ പലിശ വായ്പ പഠനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി. സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖല മാനേജുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികളോടൊപ്പമുണ്ട്. ”

പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ കളത്തിലിറങ്ങി പാൻഡെമിക് പ്രക്രിയയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിയിച്ചു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ