കർഫ്യൂവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന കരടി ഉലുഡ ğ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു

കരടി ഉലുഡാഗ സിക്കാൻ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു
കരടി ഉലുഡാഗ സിക്കാൻ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു

കൊറോണ വൈറസ് ഉലുദഗ്̆ സ്കീ ലിഫ്റ്റുകൾ ൽ കണ്ടെത്തി ശേഷം തുർക്കി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശൈത്യകാലത്ത് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ, കരടി ഒരു ബാക്കിയുള്ള തുറന്ന ഭക്ഷണം റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സെൽ ഫോണുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു.


ബർസയിലെ കർഫ്യൂവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു മാസം, ഉലുഡായിലെ കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്റ്റേഷൻ അറ്റൻഡന്റ് തന്റെ സെൽ ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ആ നിമിഷങ്ങൾ റെക്കോർഡുചെയ്‌തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരടിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്കാരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് നടപടികളെത്തുടർന്ന് വളരെക്കാലമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഉലുഡ ğ കേബിൾ കാർ പതിവായി നിർത്തുന്ന കരടികളെ ദേശീയ പാർക്ക് നിയന്ത്രിക്കുകയും തീറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.1 അഭിപ്രായം

  1. കർഫ്യൂവിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ