ഉലുക്കല ബോണാസ്കപ്ര ലൈനിൽ ഓവർപാസ് നിർമ്മാണം

Ulukisla bogazkopru ലൈനിലെ Ustgecit ഉം ടെൻഡറിന്റെ ഫലവും
Ulukisla bogazkopru ലൈനിലെ Ustgecit ഉം ടെൻഡറിന്റെ ഫലവും

Ulukışla Boğazköprü Line Km: 55 + 185 ൽ ഓവർ‌പാസ് നിർമ്മാണം


2/2019 KIK: 617651 + 17.967.977,59 അക്കമിട്ട ടിസിഡിഡി 55 റീജിയണൽ പർച്ചേസിംഗ് സർവീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ടിസിഡിഡി) ഏകദേശ വിലയായ ഉലുക്കല ബോണാസ്കപ്ര ലൈനിന്റെ ടെൻഡറിലേക്ക് 185 കമ്പനികൾ ബിഡ്ഡുകൾ സമർപ്പിച്ചു, അനിശ്ചിതമായ ഫലമനുസരിച്ച് ടെണ്ടർ. 57 ടി‌എൽ ലേലം വിളിച്ചുകൊണ്ട് YAPIM + REMZİOĞLU İNŞAAT സംയുക്ത സംരംഭം. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 12.099.952,77 കമ്പനികൾ പരിധി മൂല്യത്തിന് താഴെയാണ് ലേലം വിളിച്ചത്.

ടെൻഡറിൽ 546,24 ടൺ, ഉറപ്പുള്ള കോൺക്രീറ്റ് Ø 14 - mm 32 മില്ലീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള റിബഡ് സ്റ്റീൽ വിതരണവും തൊഴിലാളികളും (ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ) മറ്റ് ജോലികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സ്ഥല ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന് 350 (മുന്നൂറ്റമ്പത്) കലണ്ടർ ദിവസമാണ് ജോലിയുടെ കാലാവധി.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ