റെയിൽ‌വേ മേഖലയിലെ തർക്കമില്ലാത്ത നേതാവാണ് TASVASAŞ

റെയിൽവേ മേഖലയിലെ തർക്കമില്ലാത്ത നേതാവാണ് തുവാസാസ്
റെയിൽവേ മേഖലയിലെ തർക്കമില്ലാത്ത നേതാവാണ് തുവാസാസ്

തുർക്കിഷ് ഗതാഗതം-നിങ്ങൾക്ക് സകര്യ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് അലി അജെമ് ഭ്രാന്തന്മാർ, തു̈വസസ്̧ നില നഷ്ടം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒപ്പം ഇഫക്ടുകൾ കുറിച്ച് കാഴ്ചകൾ ശില്പിയുടെ ൽ സകര്യ ആയിരിക്കും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു തു̈രസസ്̧ സൈറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ, ചേംബേഴ്സ് ടി.സി സകര്യ ത്രദെസ്മെന് കൌശലപ്പണിക്കാരോ യൂണിയൻ (സെസൊബ്) യു പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശനം അദ്ദേഹം ഹസൻ അലിയാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.


മീറ്റിംഗിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയ അലി അസീം ഫാൻ‌ഡെക് പറഞ്ഞു: “ടർക്കിഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ-സെൻ എന്ന നിലയിൽ, തവാസയ്ക്ക് പദവി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർ, സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ, സകാരിയ ജനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ഐക്യവും ഐക്യദാർ ity ്യവും നൽകിക്കൊണ്ട് ത്വാസയുടെ ഫലം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് നിരവധി തവണ പരാമർശിച്ചു.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ; ടർക്ക് എലെറ്റിസിം-സെൻ എന്ന നിലയിൽ, സകര്യയിലെ സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ത്വാസാ എടുത്ത തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പിൽ, ടിസി സകര്യ യൂണിയൻ ഓഫ് ചേമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (സെസോബ്), ശ്രീ. പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ അലീസാനുമായി ഞങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ടാവാസയുടെ നിലവിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് പദവി സകര്യ വ്യാപാരികളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും തുടർന്ന് നഗരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഡൊമിനോ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി.

സെക്കൻഡ്. TşVASAŞ- ൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ അലിയാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. 2019 ലെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, സകര്യയിൽ നിന്ന് TÜVASAŞ വിതരണം 98 ദശലക്ഷം TL ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു. 56 സെറ്റ് മില്ലി ട്രെൻ സീരിയൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഈ വാങ്ങലുകൾ നിലകളും നിലകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. റെയിൽ‌വേ മേഖലയിലെ തർക്കമില്ലാത്ത നേതാവാണ് TASVASAŞ. TÜRASAŞ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ലയനത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ, മേൽക്കൂര TÜVASAŞ ആയിരിക്കണം.

സെസോബ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഹസൻ അലിയാൻ: “അവശേഷിക്കുന്നത് TÜVASAŞ മാത്രമാണ്. ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. കുറഞ്ഞത് ഈ രൂപീകരണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നിഷേധാത്മകതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് സകര്യ വ്യാപാരികളും കരക men ശല വിദഗ്ധരും ആയിരിക്കും. അതിനാൽ, എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ടവാസയുടെ ആസ്ഥാന പദവി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ മാന്യമായ പോരാട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത്. ” അദ്ദേഹം പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

O


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ