അവസാന മിനിറ്റ്: ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൊറോണറി വൈറസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം തുറന്നു

അദ്ദേഹം ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഫാരെറ്റിൻ ഭർത്താവ് കൊറോണ വൈറസ്
അദ്ദേഹം ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഫാരെറ്റിൻ ഭർത്താവ് കൊറോണ വൈറസ്

ഇന്ന് പരസ്യപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫഹ്രെറ്റിൻ കൊക്ക കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാന പ്രസ്താവനകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി.

  • ചെറുപ്പക്കാർ: നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകരുത്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം ചെറുതാക്കണം. പ്രായമായവരെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതിനുപകരം ഫോണിൽ ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുക.
  • കുട്ടികൾ: വീട്ടിൽ കളിക്കുക, ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകരുത്.
  • മാതാപിതാക്കൾ: വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നു, പക്ഷേ സ്കൂളിലല്ല, വീട്ടിലാണ്. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കൊറോണറി വൈറസ് ബാധിച്ച എല്ലാ രോഗികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്!അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ