ഡാരാക്ക, ദിലോവാസ് ജില്ലകളിൽ റോഡുകൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാകും

ദിലോവസി ജില്ലകളിൽ റോഡുകൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാകും
ദിലോവസി ജില്ലകളിൽ റോഡുകൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാകും

കൊക്കെയ്‌ലിയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റോഡുകൾ കൂടുതൽ ആധുനികവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്നതിന്, കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2020 ൽ വേഗത കുറയ്ക്കാതെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഡാരാക്ക, ദിലോവാസ് ജില്ലകളിലെ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, നന്നാക്കൽ, പുതുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടെണ്ടർ. വർഷം മുഴുവനും തുടരുന്ന റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി, അറ്റകുറ്റപ്പണി, പുതുക്കൽ ജോലികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.

13 കമ്പനി ടെൻഡർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു


2020 ലെ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി, അറ്റകുറ്റപ്പണി, നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 28 ആയിരം ടൺ അസ്ഫാൽറ്റ്, 6 ആയിരം ടൺ അസ്ഫാൽറ്റ് പാച്ചുകൾ, 12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പാർക്ക്വെറ്റ്, 500 ആയിരം 13 മീറ്റർ അതിർത്തികൾ, 750 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഗ്രാനൈറ്റ് നടപ്പാത, 9 മീറ്റർ ഗ്രാനൈറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ രണ്ട് ജില്ലകളിലും നടത്തും. . കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇസ്മിത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന സേവന കെട്ടിടത്തിൽ നടന്ന ടെൻഡറിനായി 500 കമ്പനികൾ ബിഡ് സമർപ്പിച്ചു. 2 ദശലക്ഷം 800 ആയിരം ടി‌എൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡൊസാൻ ആൻ‌അത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലം വിളിച്ചത്, മീറ്റർ എനർജി കൺ‌സ്‌ട്രക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബിഡ് 13 ദശലക്ഷം 19 ആയിരം ടി‌എൽ നേടി.

കമ്പനി

ഓഫർ

മീറ്റർ എനർജി നിർമ്മാണം. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
കോസ്ലു İnş. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
എമേ ആർക്കിടെക്റ്റ്. കൺസ്ട്രക്റ്റർ. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
Petlpet പെട്രോൾ İnş. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
സെമിഹ് ആറ്റിക് - സെമാക് İnş. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
ഗർത്തൂർ İnş. 11 മില്ല്യൺ 16 TL
കേന്ദ്രീകൃത Ins. 11 മില്ല്യൺ 17 TL
കാർ അസ്ഫാൾട്ട് ഇൻസ്. 11 മില്ല്യൺ 17 TL
ഐക്കൺ മാറ്റ് 11 മില്ല്യൺ 17 TL
സെവൻ‌സ്. 11 മില്ല്യൺ 17 TL
Egecan İnş. 11 മില്ല്യൺ 17 TL
ഉദാഹരണം: mehmet avşarlıgil 11 മില്ല്യൺ 18 TL
Doğan İnş. 11 മില്ല്യൺ 19 TL

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ