ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക്കിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കരഘോഷ പിന്തുണ

ടിസിഡി ഗതാഗതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരുടെ കരഘോഷ പിന്തുണ
ടിസിഡി ഗതാഗതത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധരുടെ കരഘോഷ പിന്തുണ

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അങ്കാറ-ഇസ്താംബുൾ-അങ്കാറ, കൊന്യ-അങ്കാറ-കൊന്യ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ YHT കളും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 21.00 ന് റെയിൽ പാതകളും യാത്രക്കാരും പ്രശംസിച്ചു.

YHT ൽ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഹെൽത്ത്കെയർ ജീവനക്കാരെ സമീപിക്കുന്നു


സോഷ്യൽ മീഡിയ നിന്ന് കാരണം കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സ്വാധീനത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ലോകം നമ്മുടെ രാജ്യം, ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഫഹ്രെത്തിന് ഭർത്താവ് മാർച്ച് 19 2020 അക്കൗണ്ടുകൾ തുർക്കി ഒരു കോൾ നൽകി.

രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരുടെ മനോവീര്യം, പ്രചോദനം എന്നിവ ഉയർത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും 21:00 മുതൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും കരഘോഷത്തോടെ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് കൊക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് തുർക്കി എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് പങ്കെടുത്തു, പ്രത്യേകിച്ച് വിളിക്കുന്നു.

3 ദിവസമായി തുടരുന്ന ഈ പങ്കാളിത്തത്തിൽ YHT ജീവനക്കാരും ടിസിഡിഡി തസിമാസിലിക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, അങ്കാറ-ഇസ്താംബുൾ-അങ്കാറ, കൊന്യ-അങ്കാറ-കൊന്യ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ YHT കളും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 21.00 ന് റെയിൽ പാതകളും യാത്രക്കാരും പ്രശംസിച്ചു.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ