കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള എസ്കീഹിറിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി

കൊറോണ വൈറസുമായി പോരാടാനുള്ള എസ്കിസെഹീറിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി
കൊറോണ വൈറസുമായി പോരാടാനുള്ള എസ്കിസെഹീറിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി

തുടക്കം ലോകത്തെ ഫലപ്രദമായ മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ കോംബാറ്റ് എസ്കിസ്ീർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊറോണ വൈറസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയ, വൈറസ് നടപടികൾ തുർക്കി വരെ കുതിച്ചുചാട്ടം എടുക്കും പദ്ധതിയിട്ടു. ആസൂത്രണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ദൃ determined നിശ്ചയത്തോടെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ തുടരുന്നു.


പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പകർച്ചവ്യാധി പടരാതിരിക്കാൻ അത് ആവിഷ്കരിച്ച കർമപദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിരവധി സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒന്നാമതായി, കോവിഡ് -19 ൽ മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവര പരിശീലനം നൽകി, അതേസമയം സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറച്ചിരുന്നു.

മ്യൂസിയങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസം തടസ്സപ്പെട്ടു

യെൽമാസ് ബയേക്കെറിൻ വാക്സ് ശിൽപ മ്യൂസിയം, എസ്കീഹിർ ലിബറേഷൻ മ്യൂസിയം, ഗ്ലാസ് ആർട്സ് മ്യൂസിയം, ലൈവ് ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റേജ്, സിറ്റി മെമ്മറി മ്യൂസിയം എന്നിവ സന്ദർശകർക്കായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഫെയറി ടെയിൽ കാസിൽ, സയൻസ് എക്സ്പിരിമെന്റ് സെന്റർ, സബാൻ‌സെ സ്പേസ് ഹ House സ്, മൃഗശാല എന്നിവയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ മുൻകരുതൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ഇസ്മെക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെടുത്തി.

അണുനാശീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

സ്റ്റോപ്പുകളിലും ടിക്കറ്റ് ഓഫീസുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാമുകളിലും ബസുകളിലും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പതിവായി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുപുറമെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, മൊബൈൽ ടീമുകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ, പകൽ സമയത്ത് ട്രാമുകളുടെയും ബസുകളുടെയും അവസാന സ്റ്റോപ്പുകളിൽ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു.

പൊതുഗതാഗതത്തിനുപുറമെ, ബസ് ടെർമിനലുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ടീമുകൾ, അടച്ച പ്രദേശങ്ങളായ കലബാക്ക് വാട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ, പബ്ലിക് ബ്രെഡ് ഫാക്ടറി, ഖരമാലിന്യ Energy ർജ്ജ ഉൽപാദനം, പരിവർത്തന സൗകര്യം എന്നിവ പതിവായി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു.

പകർച്ചവ്യാധികൾക്കുള്ള റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ പൗരന്മാർ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നഗര ഫർണിച്ചറുകൾ പതിവായി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ, കോവിഡ് -19 നെ നേരിടാനുള്ള നടപടികൾ കാരണം സീറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളും നീക്കംചെയ്യുന്നു.

ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ധർക്ക് പൊതുഗതാഗതം സ of ജന്യമാണ്

പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരായ പൊതുസമരത്തിൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മറക്കാത്ത മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പൊതുജനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കും ട്രാമുകളിലും സിറ്റി ബസുകളിലും സ benefit ജന്യമായി പ്രയോജനം നേടാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ പൊതു പോരാട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്!" സന്ദേശം നൽകി.

കൂടാതെ, യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 80% കുറഞ്ഞതോടെ ട്രാമുകൾക്കും ബസുകൾക്കുമായി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

മെക്കാനിക്കൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വെള്ളം നിർത്തുന്നില്ല

കൊറോണ ആന്റിവൈറസ് നടപടികളുടെ പരിധിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്കീഹിർ നിവാസികളെ 1 മെയ് 2020 വരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്കെ 65 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പൗരന്മാർക്കായി മൊബൈൽ ടീമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വികലാംഗരും മെക്കാനിക്കൽ മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗരന്മാർ 185 ൽ വിളിച്ച് അവരുടെ വിലാസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ടീമുകൾ അവരുടെ വാതിൽക്കൽ പോയി 10 ക്യുബിക് മീറ്റർ മുൻകൂർ വെള്ളം കയറ്റുന്നു.

“നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഹാൽക്ക് എക്മെക്, ഹാൽക്ക് സാറ്റ്, ഹാൽക്ക് മുട്ടകൾ കഴിക്കാം”

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ, ഹാൽക്ക് എക്മെക്കിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും തൊട്ടുകൂടാതെ കോവിഡ് -19 നടപടികളുടെ പരിധിയിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നും പൗരന്മാർക്ക് ശുചിത്വത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൽക് എക്മെക്, ഹാൽക്ക് സാറ്റ്, ഹാൽക്ക് എഗ് എന്നിവ കഴിക്കാമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 50 ഓളം കിയോസ്‌കുകളിലെ ശുചിത്വ നിയമങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഭക്ഷ്യ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കായി പൗരന്മാരെ പബ്ലിക് ബ്രെഡ് കിയോസ്കുകളിലേക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു.

അവസരവാദികളെ കണ്ണുതുറക്കാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല.

പ്രതിസന്ധിയെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ അവസരവാദികളെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത പോലീസ് സംഘങ്ങൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അധികാരികളുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നു. ക്ലീനിംഗ്, അണുനാശിനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിലവർദ്ധനവ് ഉപയോഗിച്ച് പരാതികൾ വിലയിരുത്തുന്ന ടീമുകൾ, ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അമിതമായ വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ വിൽപ്പനക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കർഫ്യൂ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, എല്ലാ പോലീസ് ടീമുകളും നഗരത്തിലുടനീളം പൗരന്മാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകുന്നു.

വഴിതെറ്റിയ മൃഗങ്ങളെയും മറക്കില്ല

തെരുവ് മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളും കഫേകളും അടച്ചതോടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ പിന്തുണയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സ്ഥാപിത ടീമുകൾക്കൊപ്പം, പൂച്ചകൾക്കും നായ്ക്കൾക്കും നഗരത്തിലുടനീളം ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. 'വീട്ടിൽ നിൽക്കൂ, തെരുവുകളിലെ ആത്മാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടത്തിയ കൃതികളെ മൃഗസ്‌നേഹികളായ പൗരന്മാർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

പൗരന്മാരെ വിവിധ രീതികളിൽ അറിയിക്കുന്നു

കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ദ്വിഭാഷ, റാക്കറ്റ്, ബ്രോഷർ, ഫ്ലൈയർമാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൗരന്മാരെ അറിയിക്കുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പൗരന്മാരെ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പൗരന്മാർ അവരുടെ എല്ലാ അഭ്യർത്ഥനകളും പരാതികളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ, അവർക്ക് അവരുടെ പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് നൽകാനും കഴിയും.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ