ടി‌ആർ‌എൻ‌സി അതിന്റെ ആഭ്യന്തര കാർ GÜNSEL B9 അവതരിപ്പിച്ചു

kktc ആഭ്യന്തര കാർ സൂര്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
kktc ആഭ്യന്തര കാർ സൂര്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര, ദേശീയ കാറായ “ഗെൻസെൽ” ന്റെ ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിൽ‌ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ‌ക്കായി 20 രാജ്യങ്ങളിൽ‌ നിന്നുള്ള 9 വിതരണക്കാരുമായി സഹകരണം നടത്തുന്നു, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉൽ‌പാദനം തുർക്കി എഞ്ചിനീയർ‌മാർ‌ പൂർ‌ത്തിയാക്കി, ആദ്യത്തെ മോഡൽ‌ ബി 28 ഫെബ്രുവരി 800 ന്‌ അവതരിപ്പിക്കും.


നിയർ ഈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ, നിയർ ഈസ്റ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ. ഡോ 109 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1.2 കമ്പനികൾ “ഗാൻസെൽ” ആണ്, ഇത് അർഫാൻ സുവാത്ത് ഗെൻസലിന്റെ പദ്ധതിയാണ്, ഇത് 28 ദശലക്ഷം എഞ്ചിനീയർമാരെ ഉൽ‌പാദിപ്പിച്ച് ഉൽ‌പാദന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും, ഉൽ‌പാദനം മുതൽ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയകൾ വരെ, 800 ദശലക്ഷം മണിക്കൂർ അധ്വാനം, കൂടാതെ നിയർ ഈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസിലെ ഉൽ‌പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കും. സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒപ്പിട്ടു.

“ഗൺസെൽ” എഞ്ചിനീയർമാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് പതിനായിരത്തിലധികം കഷണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സൃഷ്‌ടിച്ചതാണ്, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത, യഥാർത്ഥ, കാര്യക്ഷമവും നൂതനവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബഹുജന ഉൽപാദന ശേഷി 10 ൽ പ്രതിവർഷം 2021 ആയിരം വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് പദ്ധതി.

28 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 800 വിതരണക്കാരുമായി “ഗൺസെലിന്” സഹകരണ കരാർ ഉണ്ട്…

പ്രൊഫസർ ഡോ അർഫാൻ സുവാത്ത് ഗോൺസെൽ: “ആഗോള വിപണിയിലെ ഒരു കളിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു…”
28 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 800 വിതരണക്കാരുമായി സഹകരണ കരാറിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയ നിയർ ഈസ്റ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയർമാൻ. ഡോ ഇർഫാൻ സുഅത് ഗു̈ംസെല്, രണ്ടും തുർക്കി വാഹന വ്യവസായ ഒപ്പുവച്ച കരാറുകളിൽ ഒരു സുപ്രധാന പടി ആ, ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭാവന വ്യക്തമാക്കിയാണ് തുടക്കം തൊഴിൽ രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ പരമ്പര ഉത്പാദനം "ഗുംസെല്", ആഗോള ഇലക്ട്രിക് കാർ വ്യവസായം ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് നൽകും നോർത്തേൺ സൈപ്രസ് ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസ്താവിച്ചു അത് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് അടിവരയിട്ടു.

പ്രൊഫസർ ഡോ ഇർഫാൻ സുഅത് ഗു̈ംസെല്, ലോകത്തിലെ പല വാഹന മല്ലന്മാർ നമ്മുടെ തുർക്കി, North സൈപ്രസ് ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പല പോലെ ലക്ഷ്യം "ഗുംസെല്" ഉത്പാദനം ചിലവു നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന, എന്നാൽ വെറും ആരും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഓട്ടോ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വലിയ കമ്പനികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കാൻ പറഞ്ഞു. പ്രൊഫസർ ഡോ İrfan Suat Günsel “ഞങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു വിതരണ മേഖല ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര, വിദേശ കമ്പനികളുമായി സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടു, തുർക്കി ൽ ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരുടെയും സഹകരണം മാറ്റുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് അനുഭവം നിന്ന് ആനുകൂല്യം ഈ കമ്പനികളുടെ വിജയത്തെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കമ്പനികളുടെ അനുഭവം സമഗ്രമായ സിനർജി പഠനം, സുരക്ഷ, ഭാരം, ഇന്ധന ലാഭം, അന്താരാഷ്ട്ര പാരിസ്ഥിതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സംയോജിത വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഗൺസെൽ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഡോ അർഫാൻ സുവാത്ത് ഗൺസെൽ, “ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിതരണക്കാർ“ ഗൺസെലിന്റെ ”ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും, ഇത് 2021 ൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനവുമായി വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ സുപ്രധാന കരാറുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും കമ്പനികൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ”

“ഗൺസെൽ” ബി 9 ഫെബ്രുവരി 20 ന് അവതരിപ്പിച്ചു…

പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമ്മാണം 2016 ൽ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ “ഗൺസെൽ” ന്റെ ആദ്യ മോഡൽ 9 ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച 2020 ന് എലെക്സസ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുമായി അവതരിപ്പിക്കും.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ