മുൻ കുറ്റവാളികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് TEAŞ

തെഇഅസ്̧
തെഇഅസ്̧

മുൻ പ്രതികളുടെ ക്വാട്ടകൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒമ്പത് മുൻ പ്രതിയായ ഘടകം 4857/9/19 പന ഒപ്പം 09 ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് എണ്ണി "മുൻ പ്രതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നിയമം നമ്പർ 2009 വിഷയം ഉദ്ദേശ്യം ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് തുറന്നുകിടക്കുന്നത് തുർക്കി വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനി പൂട്ടാൻ വ്ഹെഎല്ഛൈര്സ് ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുക "അത് തുർക്കി ബിസിനസ് കൗൺസിൽ വഴി വ്യവസ്ഥകള് അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ ചെയ്യും നടപടിക്രമങ്ങൾ തത്ത്വങ്ങളിലും ചിത്രം റെഗുലേഷൻ പോലെ പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളി ലഭിച്ചു.


പ്രവിശ്യയിലെ, തലക്കെട്ട് ചില തൊഴിൽ ഡിമാൻഡ് ബാധകമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ മൂലകങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഏജൻസി വെബ്സൈറ്റിൽ തുർക്കി 02.03.2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പിന്തുടരുക പാടില്ല താഴെയാണ്.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ്


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ