ഇസ്താംബുൾ സൈക്കിൾ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സൈക്കിൾ പ്രേമികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു

ഇസ്താംബുൾ സൈക്കിൾ കാലിസ്റ്റ സൈക്കിൾ പ്രേമികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു
ഇസ്താംബുൾ സൈക്കിൾ കാലിസ്റ്റ സൈക്കിൾ പ്രേമികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച “സൈക്കിൾ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്” മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികൾ, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, സൈക്കിൾ അസോസിയേഷനുകൾ, ടൂർ ഗ്രൂപ്പുകൾ, നിരവധി പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. “ഇസ്താംബുൾ സൈക്കിൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ”, “സൈക്കിൾ പാത ഡിസൈൻ ഗൈഡ്” എന്നീ തലക്കെട്ടുകളിൽ; നഗര പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം, സംയോജിത സൈക്കിൾ ശൃംഖല, അടിസ്ഥാന സ ures കര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇസ്താംബൂളിലെ സൈക്കിൾ റോഡ് ശൃംഖലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും വികസനത്തിലും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തവരുമായി പങ്കിട്ടു.

സൈക്കിൾ ഒരു ഇതര ഗതാഗത ഉപകരണമായിരിക്കും


ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സൈക്കിൾ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ സൈക്കിൾ സംസ്കാരം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇംമ് ജെയ്തിന്ബുര്നു സോഷ്യൽ സൌകര്യങ്ങൾ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉത്കു ചിഹന്, വെറും അവർ സൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപം പ്രസ്താവിക്കുന്ന എന്ന പേര് "ബൈക്ക് ഓഫീസ്", ഇപ്പോൾ ചലിക്കുന്ന കാൽനട-സൈക്കിൾ-പൊതു ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ വഴികളെ വലിച്ചു. നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദ്യ പ്രസംഗം നടത്തി ഗതാഗതം മൊത്തത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായും നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ദിശയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായും സിഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വർക്ക്ഷോപ്പ് Ibb പ്രസിഡൻസി കോർഡിനേറ്റർ അലി ഹയ്ദര് ഹീറോസ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഹോബി ശരിയുമാണ് പ്രവർത്തനം കാണാൻ ബൈക്ക് ലോകത്ത് പരിസ്ഥിതി ഗതാഗത സംരക്ഷിക്കാൻ തുർക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന തീവ്രത ഏജന്റ് ശ്രദ്ധ വലിച്ചു. ഇസ്താംബൂളിൽ 168 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ റോഡുകളുണ്ടെന്ന് കഹ്‌റമാൻ അടിവരയിട്ടു, എന്നാൽ ഈ റോഡുകളുടെ ഉപയോഗ താവളങ്ങൾ 3 കിലോമീറ്ററാണ്.

സ്മാർട്ട് സൈക്കിൾ നെറ്റ്‌വർക്ക് “ISBIKE” ഇസ്താംബൂളിലേക്ക്

ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘടന ഇംമ് ഇ̇സ്ബി̇ക് ഇ̇സ്പര്ക് സ്ഥാപിച്ചത് "സ്മാർട്ട് ബൈക്ക് സിസ്റ്റം" കുറുകെ നഗരം ബൈക്ക് പാത സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല ന് പങ്കെടുത്ത പങ്കിട്ടു. തന്റെ അവതരണത്തിൽ, SPSARK സ്മാർട്ട് സൈക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചീഫ് അഹ്മത് സാവ ““ പങ്കിട്ട സൈക്കിൾ ”(İSBİKE) യെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൈക്കിൾ പങ്കിടൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ വികസന പ്രക്രിയയും ബിസിനസ്സ് നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തെ നഗരങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി, ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവ. ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയ സാമൂഹിക-അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ലാഭത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രോജക്ടുകളായാണ് അവ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സാവ ş, “BSBİKE“ സൈക്കിൾ പങ്കിടൽ സംവിധാനം ”, ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റായി 2013 സ്റ്റോപ്പുകളും 10 സൈക്കിളുകളും ഉപയോഗിച്ച് 100 ൽ ബോസ്റ്റാൻസി - കാർട്ടൽ തീരദേശ റോഡിൽ ആരംഭിച്ചു, ഫ്ലോറിയ - 2015, യൂറോപ്യൻ സൈഡ്. തീരപ്രദേശമടക്കം 2018 സ്റ്റേഷനുകളും 19 സൈക്കിളുകളുമായി സേവനം തുടർന്നു. ഇസ്താംബൂളിൽ 200 സ്റ്റോപ്പുകളും 2017 സൈക്കിളുകളും ശേഷിയുള്ള സൈക്കിൾ പങ്കിടൽ സംവിധാനം 300 ൽ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, കാരണം ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബൈക്കിനെ ഒരു ഉപതരം ഗതാഗതമായി വിലയിരുത്തി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, 3000 സ്റ്റോപ്പുകളും 2018 സൈക്കിളുകളും സ്ഥാപിച്ച് 145 ൽ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി ”.

2018 ജൂണിനും 2019 ഡിസംബറിനുമിടയിൽ ഏകദേശം 1,4 ദശലക്ഷം സ്മാർട്ട് ബൈക്കുകൾ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് izing ന്നിപ്പറഞ്ഞ സാവെ പറഞ്ഞു, “2020 അവസാനത്തോടെ 300 സ്റ്റോപ്പുകളിലും 3000 സൈക്കിളുകളിലും എത്താൻ സിസ്റ്റം പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈക്കിൾ ചീഫുമായി ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരും. ”

സൈക്കിൾ ഗതാഗതം സാധാരണ മനസോടെ പരിഹരിക്കും

അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ, സിറ്റി പ്ലാനർമാർ, സൈക്കിൾ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ, ടൂർ സംഘാടകർ, കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ; “സൈക്കിൾ റോഡുകളിലെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ”, “സൈക്കിൾ റോഡ് പദ്ധതികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ”, “സൈക്കിൾ സംസ്കാരം”, “പങ്കിട്ട സൈക്കിൾ റോഡുകൾ”, “പങ്കിടൽ സംവിധാനങ്ങൾ”, “സൈക്കിൾ പാർക്കിംഗ് ഘടകങ്ങൾ, സ്ഥാന ചോയ്‌സുകൾ” എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തവരുമായി അവർ തങ്ങളുടെ അറിവും അനുഭവവും പ്രോജക്റ്റുകളും പങ്കിട്ടു.

അവതരണങ്ങളെത്തുടർന്ന്, ചോദ്യോത്തര വിഭാഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന “സൈക്കിൾ വർക്ക്‌ഷോപ്പ്” പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ റോഡ് മാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ