ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: 15 ഫെബ്രുവരി 1893 അനറ്റോലിയൻ റെയിൽ‌വേ

അനറ്റോലിയൻ റെയിൽവേ
അനറ്റോലിയൻ റെയിൽവേ

ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്
15 ഫെബ്രുവരി അങ്കാറ-കെയ്‌സേരി, എസ്കീഹിർ-കോന്യ റെയിൽ‌വേ ഇളവ് കരാർ 1893 അനറ്റോലിയൻ റെയിൽ‌വേ കമ്പനിയുമായി ഒപ്പുവച്ചു. ഈ കരാറിന് മുമ്പ് ജർമ്മൻ വിദേശകാര്യ കാര്യാലയവും ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ കാര്യാലയവും തമ്മിൽ വിവിധ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി ജർമ്മൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ തടഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് പുതിയ ഇളവുകൾ നൽകി.
15 ഫെബ്രുവരി 1897 ന് ബാഗ്ദാദ് റെയിൽവേ ഇളവ് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഷൽ വോൺ ബീബർസ്റ്റെയ്ൻ ഇസ്താംബൂളിലെ ജർമ്മനിയുടെ അംബാസഡറായി 15 വർഷം ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു.
15 ഫെബ്രുവരി 1914 ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തി. പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പരസ്പര, സ്വാധീന മേഖലകൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യോജിക്കുകയും ചെയ്തു.
റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ