89% പൗരന്മാരും ആഭ്യന്തര കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

ആഭ്യന്തര കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാരിൽ ശതമാനം
ആഭ്യന്തര കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാരിൽ ശതമാനം

വ്യവസായവും ടെക്നോളജി മന്ത്രി മുസ്തഫ വരന്ക്, തുർക്കിയുടെ കാർ വേണ്ടി നടത്തിയ ആദ്യ സർവേ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 89 ശതമാനം പൗരന്മാർക്കും വ്യവസായ സാങ്കേതിക മന്ത്രി വരങ്ക്, ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ, ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മന്ത്രിമാരായ വരന്ക് തുർക്കി നൽകുന്ന കാർ വില ഫാക്ടറി ആ തീരാറായപ്പോൾ അടിസ്ഥാനം പ്രസ്താവിച്ചു വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ എതിരാളികൾ മത്സരിക്കാൻ തലത്തിൽ അടയാളം ആയിരിക്കും.

തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ

വ്യവസായവും ടെക്നോളജി മന്ത്രി മുസ്തഫ വരന്ക് തുർക്കി ൽ കാർ പുതിയ വിവരം പങ്കിട്ടു. തുർക്കി വളരെ ഷോ കാർ വരന്ക്, കാർ വേണ്ടി നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലങ്ങളിൽ തുർക്കിയുടെ പങ്ക് പൌരന്മാരിൽ പലിശ തൃപ്തിയാകുവാൻ എന്നു വാദിച്ചു. വരന്ക് നിരക്ക് പറയുന്നത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു തുർക്കിയുടെ കാർ സർവേ 97,6 ശതമാനം പ്രകാരം അവൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ 89 ശതമാനം പറഞ്ഞു.

ഉൽ‌പാദന പദ്ധതി

മന്ത്രി വരങ്ക്, ഫാക്ടറിയുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം; 2020 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജെംലിക്കിൽ അടിത്തറ പാകുകയും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട്, “പദ്ധതിയിൽ കമ്പനി അടുത്ത 15 വർഷം പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്ത് നിക്ഷേപം നടത്തും, അവർ എന്ത് മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കും, അവർക്ക് എന്ത് നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്, ബ്രാൻഡ് തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തവയാണ്. പദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ആദ്യത്തെ കാറുകൾ 2022 അവസാനത്തോടെ വൻതോതിൽ ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കും. കോനു

പ്രീ-ഓർഡർ

ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബ്രാൻഡിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രി വരങ്ക് പറഞ്ഞു, “ഈ പ്രക്രിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. പ്രീ-ഓർഡർ അപേക്ഷ നൽകി പ്രീ-ഓർഡർ അപേക്ഷ ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രാൻഡ് സമാരംഭത്തിനുശേഷം കമ്പനി പ്രയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ”

ഈ ബ്രാൻഡ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും

മന്ത്രിമാരായ വരന്ക്, തുർക്കിയുടെ കാറുകൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ്, ആദ്യം, വിപണി ഗവേഷണ വൈവിധ്യമാർന്ന ജോലി ആരംഭിച്ച "പിന്നെ ബ്രാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട, ഡിസൈന് സ്ഥിരതയാർന്ന വിശദീകരണവും, തുർക്കിഷ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, തുർക്കിഷ് ജാതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം,, എളുപ്പത്തിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര അരീന, വിരോധമായി റൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യും വളരെ വിശദമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്. ഈ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബ്രാൻഡ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും.കുൽ

ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വാലി

ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വാലി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം വിവിധ മേഖലകളിലെ 32 കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതായി വരങ്ക് പ്രസ്താവിക്കുകയും ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് വാലിയിൽ സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2022 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉത്പാദനം

ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കൊപ്പം കാറിന്റെ ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള റോഡ് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയതായി മന്ത്രി വരങ്ക് പറഞ്ഞു, “വാഹനം വിപണിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തയ്യാറാകും. ബ്രാൻഡിനായി പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു, ഈ പ്രക്രിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും. ഞങ്ങൾ 100-150 പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. അവ പരീക്ഷിക്കപ്പെടും. 2022 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫാക്ടറി വൻതോതിൽ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നു ..

ഗ്യാരണ്ടി വാങ്ങുക

ഓട്ടോമൊബൈൽ എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് തുര്ക്കി ഏക ഗ്യാരണ്ടി (തൊഗ്ഗ്) മന്ത്രി വരന്ക് വിവരിക്കുന്ന, പ്രയോഗിക്കുന്ന "2035 30 ആയിരം വാഹനങ്ങൾ വരെ, ഞങ്ങൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഉറച്ച നിന്നു ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിസൈനുകൾക്കായി രജിസ്ട്രേഷൻ അപേക്ഷകൾ

യൂറോപ്പ്, റഷ്യ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുർക്കിയിലെ അപേക്ഷ വരന്ക് കാറിന്റെ ഡിസൈൻ ഊക്കോടെ ചെയ്തു ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടയിൽ ആണ്, അടിസ്ഥാന കാർ വിപണിയിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. (സനയി.ഗൊവ്.ത് ആണ്)

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ