റൈസ്-ആർട്ട്വിൻ വിമാനത്താവളം എപ്പോഴാണ് സേവനം ആരംഭിക്കുക?

ആർട്ട്വിൻ വിമാനത്താവളം പകുതി പൂർത്തിയായി
ആർട്ട്വിൻ വിമാനത്താവളം പകുതി പൂർത്തിയായി

ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 766 ഹെക്ടർ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനം 2,5 വർഷം മുമ്പ് ഇട്ട, പ്രധാനമന്ത്രി റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന്, തുർക്കി 2nd വിമാനത്താവളം രിജെ- കടൽ നിറയ്ക്കുന്നു അര്ത്വിന് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ 52 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റൈസിന്റെ പസാർ ജില്ലയായ യെൽ‌കെയ്യിൽ 766 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സ മന്ത്രാലയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും 3 ഏപ്രിൽ 2017 ന് പ്രസിഡന്റ് റെസെപ് തയ്യിപ് എർദോഗാൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത റൈസ്-ആർട്ട്വിൻ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ 266 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തിനായി 88,5 ദശലക്ഷം ടൺ ഭൂമി നിർമ്മിച്ചു. ഉപയോഗിക്കേണ്ട കല്ല്. രാവും പകലും 150 ട്രക്കുകൾ കയറ്റുന്ന പ്രദേശത്ത് കടൽ നിറയ്ക്കൽ തുടരുന്നു. ട്രക്കുകൾക്ക് പുറമേ രണ്ട് ഉത്ഖനന കപ്പലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2 ആയിരം ടൺ പൂരിപ്പിക്കൽ, റൺവേ പൂരിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ്. പ്രോജക്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് 120 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കൻ‌ലമേസ്രയും 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടെക്റ്റ ş കല്ല് ക്വാറികളും ട്രക്കുകൾ വഴി കണക്ഷൻ റോഡ് വഴി കടലിലേക്ക് കടത്തുന്നു.

ഉത്ഖനന കപ്പലുകൾക്കായി ട്രക്കുകൾ നിറച്ച കല്ലുകൾ 28 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ കടലിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നു. മോളിന്റെ ആന്തരിക വിസ്തീർണ്ണം ഏകദേശം 2 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററും മൊത്തം 2 ദശലക്ഷം 400 ആയിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ കടൽ നിറയും. പദ്ധതിയുടെ 52 ശതമാനം പൂർത്തിയായി, 2020 മാർച്ചിൽ റൺവേ, ആപ്രോൺ, ടാക്‌സിവേ ഫീൽഡുകളിലെ ഡ്രെഡ്ജിംഗ്, ഫിൽഡിംഗ്, ഫ foundation ണ്ടേഷൻ, സബ് ബേസ്, കോട്ടിംഗ് ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം 3 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റൈസ്-ആർട്ട്വിൻ എയർപോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ജോലികൾക്ക് 1 ബില്യൺ 78 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് ചിലവ് വരും.

രിജെ ലോകത്തിലെ അപൂർവ എണ്ണം അര്ത്വിന്, തുർക്കി രണ്ടാമത്തെ വിമാനത്താവളം കടൽ പൂരിപ്പിക്കുക. മൊത്തം 2 ദശലക്ഷം 600 ആയിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. 85 ദശലക്ഷം 500 ആയിരം ടൺ പൂരിപ്പിക്കൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിർമ്മിക്കും. 300 ഓളം യന്ത്രങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ടൂറിസത്തിന് റൈസ്-ആർട്ട്വിൻ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സംഭാവനയും മികച്ചതായിരിക്കും. വിമാനത്താവളത്തോടെ, കരിങ്കടൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടും. വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, പ്രദേശത്തിന് നിരവധി സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിമാനത്താവളവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ഓവിറ്റ് ടണൽ പൂർത്തിയായി. ഐഡെർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പോർട്ട് ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നു. കിഴക്കിന്റെയും തെക്ക് കിഴക്കിന്റെയും ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ‌ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ‌ ലോജിസ്റ്റിക് തുറമുഖത്തും ഐഡെറിലെ വിമാനത്താവളത്തിലും എത്തും. ഇവിടെ നിന്ന്, കൊക്കേഷ്യൻ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഗതാഗതം, ടൂറിസം, വ്യാപാരം എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ