മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സും ബെയ്‌കോസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സൈൻ ആർ & ഡി സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ

മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സും ബികോസ് സർവകലാശാലയും ഒപ്പിട്ട ആർ & ഡി സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ
മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സും ബികോസ് സർവകലാശാലയും ഒപ്പിട്ട ആർ & ഡി സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ

ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പഠനം തുടരുന്ന മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ്, പുതുതലമുറ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ബെയ്‌കോസ് സർവകലാശാലയുമായി സഹകരണ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഒപ്പിട്ടു. സഹകരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ, ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയുടെ ഭാവി അക്കാദമികമായി ചർച്ചചെയ്യുകയും യോഗ്യതയുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി ഈ മേഖലയിൽ പരിശീലനം നേടുകയും ചെയ്യും.


ബെയ്കൊജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഗവേഷണ സഹകരണം പ്രോട്ടോക്കോൾ മഹനീയമായ തുർക്കി മുൻനിര ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പനി മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം. സ്വകാര്യ-സർവകലാശാലാ സഹകരണത്തിന് ഒരു മാതൃക നൽകുന്ന കരാർ പ്രകാരം, രണ്ട് സംഘടനകളും ലോജിസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിന്റെ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സ on കര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ചേരും. 30 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ മേഖലാ പരിജ്ഞാനം അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുടെ പഠനങ്ങളുമായി ശാസ്ത്രീയമായി പിന്തുണയ്ക്കും, അതേസമയം ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി പരിശീലനത്തിന് സംഭാവന നൽകും.

ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയെ പിന്തുണയ്ക്കും

സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സ of കര്യങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സഹകരണം ദീർഘകാല പഠനമാണെന്ന് മാർസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഡയറക്ടർ ഫാത്തിഹ് ബദൂർ പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോജക്ടുകൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും, തുടർന്ന് അവ പരസ്പര മീറ്റിംഗുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും, പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ അക്കാദമിക് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കും. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള മാനവ വിഭവശേഷി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കിടയിൽ യുവ പ്രതിഭകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ”

ആളില്ലാത്ത വെയർ‌ഹ ouses സുകൾ‌ ക്ലാസിക് വെയർ‌ഹ ouses സുകൾ‌ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു

ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഗുരുതരമായ പരിവർത്തനമുണ്ടായതായി ഫാത്തിഹ് ബദൂർ പറഞ്ഞു, “പുതുതലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, കൃത്രിമബുദ്ധി, ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം തുടങ്ങിയ പരിഹാരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം. വരുന്ന കാലയളവിൽ, ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വെയർഹ house സ് മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു വെയർഹൗസിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ വെയർഹ ousing സിംഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് ആളില്ലാ വെയർഹ ouses സുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. "കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂതകാലത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിലെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ചേർക്കും."റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ