ടി‌എം‌എം‌ബി കനാൽ ഇസ്താംബുൾ പ്രോജക്റ്റ് മനുഷ്യർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ദുരന്തം

മനുഷ്യ കൈ ദുരന്തം തയ്യാറാക്കിയ tmmob ചാനൽ ഇസ്താംബുൾ പദ്ധതി
മനുഷ്യ കൈ ദുരന്തം തയ്യാറാക്കിയ tmmob ചാനൽ ഇസ്താംബുൾ പദ്ധതി

കനാൽ ഇസ്താംബുൾ ജലപാത പദ്ധതിയുടെ ഇ.ഐ.എ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് ടി.എം.എം.ഒ.ബി ഇസ്താംബുൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർഡിനേഷൻ ബോർഡ് ചേംബർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ്സ് ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ബ്രാഞ്ചിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി.

ടി‌എം‌എം‌ഒ‌ബി ഇസ്താംബുൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സെവാഹിർ എഫെ അകെലിക് വിശദീകരണ വാചകം വായിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചേംബർ ഓഫ് ആർക്കിടെക്റ്റ്സ് ഇ‌ഐ‌എ ഉപദേശക സമിതി സെക്രട്ടറി മസെല്ല യാപെക്കും പ്രൊഫ. ഡോ പദ്ധതിയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ഹാലുക് ഐഡോസൻ മനസ്സിലാക്കി.

മുന്നറിയിപ്പ്! ചാനൽ ഇസ്താംബുൾ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നുപോകണം!

ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും നഗരപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സുപ്രധാന നാശവും പരിസ്ഥിതി കുറ്റകൃത്യ പദ്ധതിയും ആയ കനാൽ ഇസ്താംബൂളിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ ഇസ്താംബുൾ, ത്രേസ്, മർമര, കരിങ്കടൽ എന്നിവയ്ക്കായി ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതായി അടുത്തിടെ കണ്ടു.

ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ആദ്യം എൻ‌വയോൺ‌മെൻറൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് പ്രീ-ആപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് 2018 ൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു. സമഗ്രമായ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഇന്ന് 28.11.2019- ലെ അവലോകന, മൂല്യനിർണ്ണയ കമ്മീഷനിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പ്രൊഫഷണൽ ചേംബറുകളുടെയും ടിഎംഎംഒബിയുടെയും പങ്കാളിത്തമില്ലാതെയാണ് ഈ യോഗം നടക്കുന്നത്. വിഷയത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അറകളെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് മാനേജർമാരുടെ മനോഭാവത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ നേടിയ 1600- പേജ് EIA ഫയലും അതിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അവലോകനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഐ‌എ‌സിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു;

• ഇന്ന്, മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 70 കുടിവെള്ളം സന്ദർശിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ഒരു നഗരമാണ് ഇസ്താംബുൾ, പ്രസിഡന്റ് എർദോസാൻ “ഇസ്താംബുൾ ദാഹത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല.

North വടക്കൻ വനങ്ങൾ, ശ്രേണി പ്രദേശങ്ങൾ, കാർഷിക മേഖലകൾ, എല്ലാ സെൻസിറ്റീവ് ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല.

Active മൂന്ന് സജീവ തെറ്റ് രേഖകൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശത്ത് ജനസംഖ്യയും നിർമ്മാണ സമ്മർദ്ദവും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ദുരന്തസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

Project ഈ പദ്ധതിയെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി നിരസിക്കുന്നു, ഇത് നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലും അതിന്റെ സെൻസിറ്റീവ് ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലും നഗര, പുരാവസ്തു, പ്രകൃതി സൈറ്റുകളിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും.

• സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിരിക്കും, ഈ മേഖലയിലെ സ്ഥാനചലനം, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവ ആഴത്തിൽ കുലുങ്ങും, ഈ പദ്ധതിയുടെ കൈയിൽ നിന്നുള്ള ജീവിത അവകാശവും വെള്ളവും, ഭരണഘടന 56. ഒരിക്കൽ കൂടി.

കനാൽ ഇസ്താംബൂളിലെ ബോസ്ഫറസിൽ നൽകാനാവാത്ത പാസേജ് സുരക്ഷ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു.

N ഇസ്താംബൂളിലെ നഗര ഭരണഘടനയും 2009 ൽ അംഗീകരിച്ചതുമായ 1 / 100 000 ഇസ്താംബുൾ പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിയുടെ പൊതു ആസൂത്രണ തത്വങ്ങൾക്കും തത്വങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ ചാനൽ ഇസ്താംബുൾ പദ്ധതി നിയമപരമായി ഇസ്താംബൂളിന്റെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റാണെന്നും ഈ സവിശേഷതയുമായി ഇതിന് യാതൊരു ഫലവുമില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു.

1600 പേജ് EIA റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരുതരം പ്രോജക്റ്റ് ആമുഖ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ഫലമായി;

ടിഎംഎംഒബി ഇസ്താംബുൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർഡിനേഷൻ ബോർഡ് എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങൾ, ജല തടങ്ങൾ, കൃഷി, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ, വനമേഖലകൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ സംരക്ഷണ മേഖലകൾ, പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾ, പ്രകൃതി, നഗര സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ, ജലവും ജീവിത അവകാശങ്ങളും എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രസക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഓർഗനൈസേഷനുകളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ