ദേശീയ അന്തർവാഹിനി പദ്ധതി ly ദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു

ദേശീയ അന്തർവാഹിനി പദ്ധതി official ദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു
ദേശീയ അന്തർവാഹിനി പദ്ധതി official ദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു

ഏത് (ചുവടും നിന്ന്) നാറ്റോ രണ്ടാമത്തെ വലിയ അന്തർവാഹിനി വ്യൂഹം തുർക്കി, തുർക്കിഷ് നാവിക നാഷണൽ സബ്മറൈൻ ലോക്കൽ, നാഷണൽ വിഭവങ്ങളും എന്നാൽ ഹാജരാക്കും പദ്ധതി ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങി.

ന്യൂ ടൈപ്പ് സബ്മറൈൻ പ്രോജക്ടിന് കീഴിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്തർവാഹിനി 2022 ൽ നാവികസേനയ്ക്ക് കൈമാറും.

കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികൾ 66 മീറ്ററും 13 ആയിരം 845 ടണ്ണും ആയിരിക്കും. മുമ്പ് ഗാൽക്ക് കപ്പൽശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ തരം അന്തർവാഹിനികളുടെ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അവർക്ക് വായു-സ്വതന്ത്ര പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമുണ്ട് എന്നതാണ്. അന്തർവാഹിനിക്കുള്ളിലെ ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ ടാങ്കുകളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി, വൈദ്യുതോർജ്ജം ഇന്ധന സെൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും, അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ അന്തർവാഹിനി കൂടുതൽ നേരം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമെന്ന് ഈ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കും.

ഇൽഹാമിയെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ