ഹെൽത്ത് സയൻസസ് സർവകലാശാല അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കും

ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല
ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അക്കാദമിക് സ്റ്റാഫുകളുടെ നിർണ്ണയവും ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ 02.11.2018 തീയതിയിലെ G ദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെ ഇനിപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകളിലേക്ക് 30583 എന്ന് അക്കമിട്ടു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും നിയമനത്തിനുമുള്ള നിയന്ത്രണം, 2547 അദ്ധ്യാപന ഭാഷകളിലും സിവിൽ സർവീസസ് നമ്പർ 657- ലും പാലിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം. ആർട്ടിക്കിൾ 48 ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. പരസ്യ സ്റ്റാഫിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അസാധുവായി കണക്കാക്കും.

പ്രൊഫസർമാർ സ്ഥിരമായ നിലയിലും അപേക്ഷാ ഫോമിലുമാണ്, അപേക്ഷകർ അറസ്റ്റാർമ മെയിൻ റിസർച്ച് വർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു, നോട്ടറൈസ്ഡ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് ഡോക്യുമെന്റും അപേക്ഷാ ഫോമിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ച മറ്റ് രേഖകളും 6 (ആറ്) സിഡികളോ പോർട്ടബിൾ മെമ്മറിയോ (യുഎസ്ബി) ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നു. പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റെക്ടറേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് വ്യക്തിപരമായി അപേക്ഷിക്കണം.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർമാർ സ്ഥിരമായ നിലയിലാണ്, അപേക്ഷാ ഫോം, കരിക്കുലം വീറ്റ, നോട്ടറൈസ്ഡ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അപേക്ഷാ ഫോമിൽ 4 (നാല്) സിഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ മെമ്മറി (യുഎസ്ബി) എന്നിവയോടൊപ്പം അഭ്യർത്ഥിച്ച മറ്റ് രേഖകളും എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ദിവസം തയ്യാറാക്കിയ ഫയലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ റെക്ടറേറ്റ് പേഴ്‌സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം.

അപേക്ഷാ ഫോം, കരിക്കുലം വീറ്റ, നോട്ടറൈസ്ഡ് പിഎച്ച്ഡി അടങ്ങിയ എക്സ്നുംസ് (നാല്) സിഡികൾ.
പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 15 ദിവസങ്ങളിൽ അവർ തയ്യാറാക്കിയ ഫയൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് പോർട്ടബിൾ മെമ്മറി (യുഎസ്ബി) ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ബാധകമാണ്

മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകളും പരിഗണനകളും

- ഒരേ പ്രഖ്യാപന കാലയളവിനുള്ളിൽ‌ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ‌ അവരുടെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ‌ പാലിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യത്തിൽ‌ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ‌ കഴിയൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ റദ്ദാക്കപ്പെടും.

- ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി വിദേശത്ത് നിന്ന് നേടിയ ഡിപ്ലോമകളുടെ തുല്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് പകർപ്പ് ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യണം.

- ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകരെ ഞങ്ങളുടെ റെക്ടറേറ്റും അനുബന്ധ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രീ-എക്സാമിനേഷൻ ആന്റ് ഇവാലുവേഷൻ കമ്മീഷൻ ula മുൻ‌കൂട്ടി പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നവരുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

- അപേക്ഷകന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പിന്നീട് അനുചിതമെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷകരെ നിയമിക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

- വിദേശ ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസ യൂണിറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക്, വിദേശ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദേശ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പാലിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റെഗുലേഷന്റെ പ്രസക്തമായ ലേഖനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മിനിമം ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം.

- പരസ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് http://www.sbu.edu.tr/ അല്ലെങ്കിൽ 0216 418 96 16.

ശ്രദ്ധിക്കുക: യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റാഫുകളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളെ സർവകലാശാലയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ റെക്ടറേറ്റ് ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ യൂണിറ്റുകളിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിയോഗിക്കാം.

പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഹോംപേജ്

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ