ദേശീയ കാറുകളുടെ 38-ാമത്തെ ഉൽ‌പാദനത്തിനായി കെയ്‌സേരി ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ദേശീയ കാർ ഉത്പാദനം
ദേശീയ കാർ ഉത്പാദനം

കെയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ Mamdouh എന്നയാളും ബു̈യു̈ക്ക്ıല്ıച്̧ıന്, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഓരോ Gebze ല് ഒരു ചടങ്ങിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി, തുർക്കിയുടെ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് പുറമേ ആഭ്യന്തര ഔതൊമകെര്സ് പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം അഭിമാനം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ബു̈യു̈ക്ക്ıല്ıച്̧, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കണ്ടെത്തി ഈ കാര്യമായ നിക്ഷേപ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജനത്തെ ഗുണകരമാണ് എന്ന് ഒരു ശക്തമായ സൂചനയാണിത് തുർക്കി, എത്ര. ആഭ്യന്തര ഓട്ടോമൊബൈൽ കെയ്‌സേരിയുടെ 38-ാമത്തെ ഉത്പാദനം മേയർ ബ ı ക്കാലെ, ഉൽ‌പാദനത്തിനായി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.


മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ Mamdouh എന്നയാളും ബു̈യു̈ക്ക്ıല്ıച്̧ıന്, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് തുർക്കിയുടെ 60-വർഷം വരൾച്ച നേതൃത്വം അവസാനിച്ച പറഞ്ഞു. ഉണ്ടാക്കി ആഭ്യന്തര കാർ പ്രസിഡന്റ് Mamdouh എന്നയാളും ബു̈യു̈ക്ക്ıല്ıച്̧ıന്, എല്ലാ ലോകം പുറമേ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന തൊഗ്ഗ് തുർക്കി ശക്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നു "ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഞാൻ നന്ദിയും എന്റെ എല്ലാവർക്കും വാഗ്ദാനം പ്രധാനമായും അവർ നൽകുന്നതും കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിക്ഷേപം, ശ്രീ പ്രസിഡന്റ്, പ്രയാസവും റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് ഉൾപ്പെടെ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര കാറിന്റെ 2022-ാമത്തെ ഉത്പാദനം 38 ൽ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും, അവർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേയർ മെംദു ബയേക്കലേയും കെയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാർ പാർക്കും ആഭ്യന്തര കാറുകൾക്കൊപ്പം വളരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയുടെയും ചാർജ്ജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസിഡന്റ് മെംദു ബയാക്കാലെ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ