ഗതാഗത മന്ത്രാലയ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകർ

ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; കെപിഎസ്എസ് പി 48 സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റാങ്കിംഗ് അനുസരിച്ച്; 29/12/2019 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗതാഗത, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻസ്പെക്ടറേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള ഭാഗത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരുടെ പട്ടിക അറ്റാച്ചുചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


എഴുതിയ പരീക്ഷ 29/12/2019 ഞായറാഴ്ച “അങ്കാറ യെൽ‌ഡ്രം ബയാസാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ലോ 15 ജൂലൈ കെട്ടിടം അയവാല മഹ്. ഹലീൽ സെസായ് എർകുട്ട് കാഡ്. 150. ഒരൊറ്റ സെഷന്റെ രൂപത്തിൽ 10:00 ന് സോകക് എറ്റ്‌ലിക് കെസിറൻ / അങ്കാറ അങ്കാറ.

പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശന നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്, പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ സമയത്തിന് 45 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പരീക്ഷാ സ്ഥലത്ത് ഹാജരാകണം. പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തിന് ശേഷം അപേക്ഷകരെ പരീക്ഷാ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല.

അപേക്ഷകർക്ക് സ്റ്റേഷനറി സെറ്റ് പെൻസിൽ, ഷാർപ്‌നർ, ഇറേസർ, വാട്ടർ എന്നിവ നൽകും.

സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ; എഴുതിയ പരീക്ഷ എൻട്രി കാർഡുകൾ 24/12/2019 ന് അവരുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് http://www.turkiye.gov.tr (ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ എഴുതിയ പരീക്ഷ എൻട്രി കാർഡ്).

എഴുത്തു പരീക്ഷ എഴുതാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയ്ക്കായി ഹോംപേജ്


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ