കോറം ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്റ്റിനായി ആദ്യം കുഴിക്കുന്നത് 2021 ൽ ചിത്രീകരിക്കും

ആദ്യത്തെ കുഴിക്കലിനുള്ള അങ്കാറ സാംസൻ അതിവേഗ ട്രെയിൻ പദ്ധതി ചിത്രീകരിക്കും
ആദ്യത്തെ കുഴിക്കലിനുള്ള അങ്കാറ സാംസൻ അതിവേഗ ട്രെയിൻ പദ്ധതി ചിത്രീകരിക്കും

അവൻ ച്̧ഒരുമ് കവുന്ചു ചൊരുമ് ക്ıര്ıക്കലെ, ചൊരുമ് മെര്ജിഫൊന് എ.കെ. പാർട്ടി ച്̧ഒരുമ് ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ ഹെഅദ്മെന് കൂടിക്കാഴ്ച, മെര്ജിഫൊന് സമ്സുൻ-സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ലൈൻ ആദ്യ കുഴിക്കുന്നത് 2021 ൽ ചിത്രീകരണം അറിയിച്ചു.


ഓറത്തിന്റെ എയർപോർട്ട് ഡിമാൻഡിനെക്കുറിച്ചും അതിവേഗ ട്രെയിനിനെക്കുറിച്ചും കാവുൻകു വിശദീകരിച്ചു. 50 വർഷം മുമ്പ് അത് 100 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു അത് എന്നാൽ വികസനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം തുർക്കി കഴിഞ്ഞ 15-20 വർഷമായി കൈവരിച്ച ഒരു ആഡംബര കഴിയും എങ്കിൽ, വികസന രാജ്യത്തെ ഇതര പ്രവിശ്യാ വിമാനത്താവളം തുടരും എപ്പോൾ തുടർന്നു. ഓരോന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനുശേഷം ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ബിസിനസുകാർക്ക് മുമ്പായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കും, വ്യവസായികൾ വരും. അതിവേഗ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കണം. യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ചരക്ക് ട്രെയിനിനും.

ചൊരുമ്, അല്ല തുർക്കിയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം പ്രവിശ്യകളെ ഒരാളായിരുന്നു 2-3. മണ്ണിന്റെ വ്യവസായം ഉള്ളപ്പോൾ. മണ്ണ് വ്യവസായം തകർന്നു. ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ്. കുറച്ച് വൈകി, പക്ഷേ കാര്യമായ ദൂരം എടുത്തു. ഗതാഗത മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. കോറക്കലെ-ഓറം, ഓറം മെർസിഫോൺ, മെർസിഫോൺ-സാംസൻ എന്നിവ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും. കോറക്കലെയും ഓറവും തമ്മിലുള്ള പഠനം പൂർത്തിയായി. ഈ വിഭാഗത്തിലെ 80 ശതമാനം പഠനപഠനങ്ങൾക്കിടയിൽ കോറം-മെർസിഫോൺ, പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ 55 ശതമാനം തമ്മിലുള്ള മെർസിഫോൺ-സാംസൻ എന്നിവ പൂർത്തിയായി. 2020 ൽ പഠനം അവസാനിക്കുന്നു. 2021 ൽ പിക്കെക്സ് ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ