ഇർ‌മാക് സോൻ‌ഗുൽ‌ഡാക്ക് ലൈൻ‌ കി.മീ: എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് + ഓവർ‌പാസ്

ഫോർജ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇർ‌മാക് സോംഗുൽ‌ഡാക്ക് ലൈൻ
ഫോർജ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇർ‌മാക് സോംഗുൽ‌ഡാക്ക് ലൈൻ

ഇർ‌മാക് സോൻ‌ഗുൽ‌ഡാക്ക് ലൈൻ‌ കി.മീ: ടെൻഡർ‌ ഫലത്തിന് മുകളിലൂടെ 370 + 517 (റെയിൽ‌വേ) ഓവർ‌പാസ്

ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽ‌വേ. പരിധി മൂല്യമുള്ള 2 / 2019, റീജിയണൽ പ്രൊക്യുർമെന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ടിസിഡിഡി) ഇർ‌മാക് സോംഗുൾ‌ഡാക്ക് ലൈനിന്റെ 495216 TL ന്റെ ഏകദേശ വില Km: 5.462.222,08 + 8.023.165,85 (റെയിൽ‌വേയിലേക്ക്) മെംഗ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ട്രേഡ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും ടിഎൽ ബിഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിജയിച്ചു. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത 370 കമ്പനി പരിധി മൂല്യത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു ബിഡ് സമർപ്പിച്ചു.

ടെൻഡർ, ടൺ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ വസ്തുനിഷ്ഠമായ Ø ശക്തമാക്കി - ക്സനുമ്ക്സ Ø മില്ലീമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീൽ സപ്ലൈ ലേബർ (ഷിപ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ഥല ഡെലിവറിയിൽ നിന്നുള്ള 314,65 (മുന്നൂറ്) കലണ്ടർ ദിവസങ്ങളാണ് ജോലിയുടെ കാലാവധി.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ