ബർസയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ യാത്രാ കാർഡ്

സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഴയ ആളുകൾക്ക് സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ യാത്രാ കാർഡ്
സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഴയ ആളുകൾക്ക് സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ യാത്രാ കാർഡ്

ബർസയിലെ മുതിർന്നവർക്കായി സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ യാത്രാ കാർഡിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ; ബർസ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ ട്രാവൽ കാർഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ 5. ലേഖനത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പെൻഷനർമാരുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി.

ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഗതാഗത കമ്പനിയായ ബുറുലാൻ, കുടുംബ സാമൂഹിക നയങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം സ and ജന്യവും കിഴിവുള്ളതുമായ ട്രാവൽ കാർഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ 5. ബർസാ റിട്ടയർമെന്റ് സെൻ, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പൗരന്മാരായ ബർസ ബ്രാഞ്ചിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ബുക്കാർട്ടിന്റെ അപേക്ഷയ്‌ക്കെതിരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കെന്റ് സ്ക്വയറിൽ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ, എല്ലാ പെൻഷനർ യൂണിയൻ ബർസ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഗുണയ് ഒനയ്മാൻ, നഗരത്തിലെ പൊതു ഗതാഗത വാഹനങ്ങളുടെ G ദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ട്രാവൽ കാർഡുകളുടെ നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ സ free ജന്യമായി, അവർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഗെരെ ഫാമിലി, ലേബർ, സോഷ്യൽ സർവീസസ് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിച്ച്, സബ്‌വേയിൽ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പ്രായം കൂടുതലുള്ള പൗരന്മാർക്ക് സ X ജന്യമായി ഗതാഗതത്തിന് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് കിഴിവ് നൽകുകയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബസുകൾ ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവഗണിക്കരുതെന്നും ഒനൈമാൻ പറഞ്ഞു.

“എന്നിരുന്നാലും, ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബുക്കാർട്ടിന്റെ അപേക്ഷ ബാധ്യസ്ഥമാണ്, മാത്രമല്ല ഈ കാർഡുകൾ എല്ലാ വർഷവും എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ലിറയുടെ വിലയ്ക്ക് പുതുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, 15 രൂപത്തിൽ പരിധിയില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ബുറോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട BUDO BurşŞŞŞ ഈ സാഹചര്യം എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം. ”(സാര്വതികമായ)

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ