തുർക്കി,-ലെ എര്ഴ്ൂറും ചെയ്തിരുന്നു ക്സനുമ്ക്സഉ̈ന്ചു̈

എര്ഴ്ൂറും എന്റെ ടർക്കി മൂന്നാം പൊതുഗതാഗത ആണ് ആയിരുന്നു
എര്ഴ്ൂറും എന്റെ ടർക്കി മൂന്നാം പൊതുഗതാഗത ആണ് ആയിരുന്നു

തുർക്കി-ലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എര്ഴ്ൂറും എന്ന ക്സനുമ്ക്സഉ̈ന്ചു̈; എർസുറം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഗതാഗത സേവനങ്ങളിൽ ഒരു പരമോന്നത പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തുർക്കി ഉടനീളം "അവർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഗതാഗത പ്രകടനം" ഗവേഷണത്തിന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മൂന്നാം നടന്നത് നടത്തിയ. ആശ്വാസം മുതൽ പ്രവേശനക്ഷമത, സമയം വരെ പ്രതിഫലം വരെ, പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ചോദിച്ചു; എർസുറം, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മെട്രോപൊളിറ്റനിൽ നിന്ന് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സന്ദർശിച്ചു. മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിലെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് കമ്പനി അരേഡ സർവേ ചർച്ച ചെയ്തു. 3 മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളായ ഇസ്താംബുൾ, അങ്കാറ, ഇസ്മിർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങളിൽ കമ്പനി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കൂടാതെ 30-3 ഒക്ടോബറിൽ 30 ആയിരം 10 ആളുകളുമായി ഒരു ഫീൽഡ് സർവേ നടത്തി.

എര്ഴ്ൂറും തുർക്കി പൊതുഗതാഗത ക്സനുമ്ക്സഉ̈ന്ചു̈ ആയിത്തീരുന്നു

പങ്കെടുക്കുന്നവരോട് സുഖം, വിവരങ്ങൾ, പ്രവേശനക്ഷമത, സമയം, വേതനം, സുരക്ഷ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ, ഫീഡ്‌ബാക്ക്, പാലിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. 100- ൽ നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലമായി, എസ്കീഹിർ 64,1 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതും 60,6 പോയിന്റുമായി കൊന്യയും പിന്നിലായി. പൊതുജനാഭിപ്രായ സർവേയിൽ, എർസുറം എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പോയിന്റുമായി മൂന്നാമതും കഹ്‌റൻ‌മര എക്സ്എൻഎം‌എക്സ് പോയിന്റുമായി നാലാമതും അങ്കാറ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് പോയിന്റുമായി അഞ്ചാമതുമാണ്. ഡെനിസ്ലി, ഇസ്താംബുൾ, ബർസ എന്നിവ യഥാക്രമം ഈ പ്രവിശ്യകളെ പിന്തുടർന്നു.

മുൻ‌ഗണനാ പങ്കാളികൾ‌ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ‌

ടോപ്ലു മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പെർഫോമൻസ് ”സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരോട് പൊതുഗതാഗതത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ചോദിച്ചു. പങ്കെടുത്തവരിൽ 80,5 ശതമാനം പേർ ഗതാഗതത്തിനായി പൊതുഗതാഗതമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, “കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ പൊതുഗതാഗതം നൽകുന്നതിന്”, സുരക്ഷിതമായ പൊതുഗതാഗതം നൽകുന്നതിന് സാലൻ ”,“ ഡ്രൈവർമാർ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ”, വേഗതയേറിയ പൊതുഗതാഗതം എന്നിവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഗതാഗതം നൽകുന്നു .. ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ ബസുകളാണ്, അതേസമയം ഗതാഗത സേവനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ സുഖം, വിവരങ്ങൾ, പ്രവേശനക്ഷമത എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ