Kayaş-Sincan Başkentray Line 18.4 Km വിപുലീകരിക്കുന്നു

മൂലധന രേഖ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
മൂലധന രേഖ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി

സിൻകാൻ മേയർ മുറാത്ത് എർകാന്റെ മുൻകൈയോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബാകെൻട്രേ ലൈൻ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് 17 മാർച്ച് 2022 അവസാനിക്കുന്നു

സബാ പത്രംവുസ്‌ലത് ഓയുടെ വാർത്ത പ്രകാരം; “സിൻജിയാങ് 1. ഓർ‌ഗനൈസ്ഡ് ഇൻ‌ഡസ്ട്രിയൽ‌ സോൺ‌, യെനികൻറ് റെസിഡൻഷ്യൽ‌ ഏരിയ, സബർ‌ബൻ‌ ലൈൻ‌ 18.4 കിലോമീറ്റർ‌ ഉൾപ്പെടെ അക്ക including റെൻ‌ അയൽ‌പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേർ‌ക്കും. 31 മാർട്ട് പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, സിൻ‌കാൻ‌, കയാ ജില്ലകൾ‌ക്കിടയിലുള്ള 36 കിലോമീറ്റർ‌ ലൈനിൽ‌ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബാകെൻ‌ട്രേ ലൈനിന്റെ അക്ക ö റെൻ‌ ക്വാർ‌ട്ടറിലേക്ക് 18 കിലോമീറ്റർ‌ നീട്ടാമെന്ന് എർ‌കാൻ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എർ‌കാൻ‌, ബാസ്‌കെൻ‌ട്രേ ലൈൻ‌ പ്രോജക്റ്റിന് 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടിത്തറയിട്ടു, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് വർഷം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നമില്ലെങ്കിൽ, അവസാനിക്കാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എർ‌കാൻ‌, “സിൻ‌കാൻ‌ മുതൽ അക്ക ö റെൻ‌ പാസഞ്ചർ‌ ലൈൻ‌ പോകും. അക്കാരെനിനുശേഷം, ചരക്കുനീക്കം മൽക്കായയിലെ സോഡ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകും ”. മെട്രോപൊളിറ്റൻ ജില്ലകളിലൊന്നായ അങ്കാറയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ആറാമത്തെ ജില്ലയായ സിൻകാൻ സിങ്കാനിൽ നിന്ന് അക്കാരെനിലേക്കും തുടർന്ന് കയായ്ക്കും സിങ്കാനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ ent കെൻട്രേ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ സംഘടിത വ്യവസായത്തിലൂടെ കായ് കെയ്യിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.

ഓഗസ്റ്റിൽ കണ്ടെത്തി

സിൻകാൻ മേയർ മുറാത്ത് എർകാൻ, ഓഗസ്റ്റിൽ പണി ആരംഭിച്ച് വേഗത്തിൽ തുടർന്നു. എർകാൻ, “യെനികന്റ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ആയിരക്കണക്കിന് ജനസംഖ്യ. ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ബ ent കെൻട്രേ പ്രോജക്റ്റ്. നിലവിലുള്ള കയാസിനും സിങ്കാനും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ ent കെൻട്രേ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ, ഞങ്ങൾ സംഘടിത വ്യവസായം വഴി സിൻകാൻ മുതൽ യെനികന്റ് വരെയും സർവ്വകലാശാലാ പ്രദേശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അക്കാരെൻ വരെയും അവിടെ നിന്ന് മൽക്കായയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. 90 മൈലേജ് ലൈൻ ദൈർഘ്യം 18.4 മൈലേജ് റെയിൽ നീളമാണ്. ഇത് ലോഡ് ലൈനും പാസഞ്ചർ ലൈനും ആയി വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 30 സ്ഥാപിച്ചത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ജോലി പുരോഗതിയിലാണ്. ടെൻഡറിന്റെ കാലാവധി 2 വർഷങ്ങൾ. അലവൻസുകളുടെ കുറവ് ഇല്ലെങ്കിൽ, വർഷത്തിന് മുമ്പ് 3 പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കണക്കാക്കിയ അവസാന സമയം ഓഗസ്റ്റ് 3 ലേലത്തിലെ സമയമാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് നേരത്തെ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക് സബ്‌വേയുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ഗതാഗതം ലഭ്യമാക്കും. നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു. ”

18.4 KILOMETER ചേർക്കും

ജനറൽ റെയിൽ‌വേ ഡയറക്ടറേറ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് മേയർ എർകാൻ പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ അവസാനമായി ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ടുമുട്ടി. പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു. ചില പോരായ്മകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അധികാരികളുമായി സംസാരിക്കുന്നു. 3 സ്റ്റോപ്പുകൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളിലൊന്ന് യാത്രക്കാരും ചരക്കുനീക്കവും ആയിരിക്കും, അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയും മൂന്നാമത്തേത് അക്ക ö റെൻ ജില്ലയും ആയിരിക്കും. സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ 42 ആയിരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആയിരം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായും 42 ന് കഴിയില്ല. ഇത് ഒരു വ്യാവസായിക മേഖലയായതിനാൽ തലസ്ഥാനം യാത്രക്കാരും ചരക്കുനീക്കവും ആയിരിക്കും. അകാരെൻ പരിസരത്ത് ഒരു സർവകലാശാലാ പ്രദേശമുണ്ട്. കാലക്രമേണ സർവകലാശാല ആരംഭിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പാസഞ്ചർ സ്റ്റോപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുനരവലോകനം ഉണ്ടാകും. സംഘടിത വ്യാവസായിക മേഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോപ്പുകളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്റ്റോപ്പുകളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ യെനികന്റ്, കാവുൻ‌പസാരെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ക്വയർ, ജെൻഡർമേരി ജംഗ്ഷൻ എന്നിവയാണ്. ലൈൻ 18.4 മൈലേജിലേക്ക് ചേർക്കും. ”

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ