റെയിൽ‌വേ ശൃംഖല രാജ്യത്തെ മൂടും, ദൂരം കുറയും

റെയിൽ‌വേ ശൃംഖല രാജ്യത്തെ ചെറുതാക്കും
റെയിൽ‌വേ ശൃംഖല രാജ്യത്തെ ചെറുതാക്കും

ഗതാഗത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രി എം ചഹിത് തുര്ഹന്, തുർക്കി പൊതുവേ തുമ്പിക്കൈ ദൂരം ചുരുക്കി, ആയിരക്കണക്കിന് ഹൈ-സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളുടെ ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ ജീവിതത്തെ (യ്ഹ്ത്) സുഗമമാക്കുന്നതിന്, ആയിരം ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ അതിവേഗ ട്രെയിൻ (പകുതി) ഉം ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ പരമ്പരാഗത ലേറെ ക്സനുമ്ക്സ ആയിരം പുതിയ റെയിൽവേ ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ 889 കിലോമീറ്റർ അതിവേഗ ട്രെയിൻ പാതയുടെ നിർമ്മാണം നിർമ്മാണത്തിലാണ്.

മന്ത്രി തുർഹാൻ, ഇടക്കാലത്ത് മൊത്തം റെയിൽ‌വേ ശൃംഖലയുടെ 2003 ആയിരം 10 കിലോമീറ്റർ 959 ശതമാനം 17 ശതമാനം 12 ആയിരം 803 കിലോമീറ്റർ വർദ്ധിച്ചു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അക്കാലത്ത് YHT ലൈൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു, ആയിരം 213 കിലോമീറ്റർ YHT ലൈൻ തുർഹാൻ, 10 ആയിരം 959 ആയിരം കിലോമീറ്റർ 6 ആയിരം ശതമാനം പരമ്പരാഗത ലൈൻ നീളത്തിന്റെ 11 ആയിരം 590 വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിച്ചു.

തുർ‌ഹാൻ‌, 2 ആയിരം 505 കിലോമീറ്റർ‌ 132 ആയിരം കിലോമീറ്റർ‌ 5 ആയിരം 809 കിലോമീറ്റർ‌, 2 ആയിരം 82 കിലോമീറ്ററുകൾ‌ 166 ആയിരം ശതമാനം 5 ആയിരം 530 കിലോമീറ്റർ‌

ആയിരക്കണക്കിന് 889 കിലോമീറ്റർ YHT, ആയിരം 786 കിലോമീറ്റർ, 429 കിലോമീറ്റർ പരമ്പരാഗത 4 ആയിരം 104 കിലോമീറ്ററുകൾ പുതിയ റെയിൽ‌വേ ലൈൻ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു, ഇത് ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിൽ തുർ‌ഹാൻ, 152 കിലോമീറ്റർ എച്ച്ടി ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിലാണ്.

മന്ത്രി തുർ‌ഹാൻ‌, 2023 ആയിരം 2 ആയിരം കിലോമീറ്റർ‌ പദ്ധതിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ‌ 331 ആയിരം കിലോമീറ്റർ‌ പൂർ‌ത്തിയായതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, പദ്ധതി തയ്യാറാക്കൽ‌ പ്രവർ‌ത്തനത്തിന്റെ 6 ആയിരം 434 കിലോമീറ്റർ‌ തുടരുന്നു.

തുർ‌ഹാൻ‌, പുതിയ ലൈൻ‌ നിർ‌മ്മാണം 2 ആയിരം 323 കിലോമീറ്റർ‌ സിഗ്നലിംഗും 987 കിലോമീറ്റർ‌ കട്ടിംഗ് ജോലിയും വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹെഡെഫ് മുൻ‌ഗണന ലക്ഷ്യം, അതിവേഗ റെയിൽ ശൃംഖല ”

ടിസിഡിഡിയുടെ പ്രധാന നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന തുർഹാൻ, അങ്കാറ-പോളത്ലി-അഫിയോങ്കരഹിസർ-ഉസക്-ഇസ്മിർ, അങ്കാറ, ഇസ്താംബുൾ-അങ്കാറ-ശിവാസ് കേന്ദ്രം, അങ്കാറ-കോന്യ ഇടനാഴികൾ, കോർ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് മുൻ‌ഗണനാ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ പ്രധാന ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായതും നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് കിലോമീറ്ററിലെ അങ്കാറ-പോളാറ്റ്ലെ-അഫിയോങ്കരഹിസർ-ഉഅക്-ഇസ്മിർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ പ്രോജക്ടിന്റെ പോളറ്റ്ല-അഫിയോങ്കരഹിസർ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങളും സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ ജോലികളും ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തുർ‌ഹാൻ, അങ്കാറയിലെ എക്സ്‌എൻ‌എം‌എക്സ് ഒപ്പം അഫ്‌യോങ്കരഹിസർ-ഉനാക്ക്-ഇസ്മിറിലെ 508.

അങ്കാറ (പോളാറ്റ്ലെ) -അഫിയോങ്കരഹിസർ, അഫിയോങ്കരഹിസർ-യുഅക് വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ work കര്യങ്ങൾക്കായി ടെണ്ടർ തയ്യാറാക്കൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അങ്കാറ (പോളാറ്റ്ല) -കക് വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ജോലികൾ തുടരുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിച്ച് സെൻട്രൽ അനറ്റോലിയയെ ഈജിയനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി ദേശീയ റെയിൽവേയുടെ സംയോജനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് തുർഹാൻ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട്.

നേടിയ ശാരീരിക പുരോഗതിയുടെ 405 ശതമാനത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ജോലികളിൽ 95 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അങ്കാറ-ശിവസ് ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ‌വേ പ്രോജക്റ്റ് തുർ‌ഹാൻ പറഞ്ഞു: “ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അങ്കാറ-ശിവസ് ലൈൻ യെർകൈ-യെൽ‌ഡെസെലി വിഭാഗം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ ആരംഭിക്കാനും 2020'nin രണ്ടാം പാദം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ, അങ്കാറ-ശിവസ് ലൈനിലെ 12 മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം YHT, 2 മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും. ”

ടാഗുകൾ

ക്സനുമ്ക്സ. വിമാനത്താവളം ക്സനുമ്ക്സ.കൊ̈പ്ര് ആഹ്മത്തെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അങ്കാറ മണ്കീല് ബർസ ബ്രൂസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റെയിൽവേ തീവണ്ടിപ്പാത ലെവൽ ക്രോസിംഗ് അതിവേഗ ട്രെയിൻ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് സ്റ്റേഷൻ ഹൈവേകൾ കോക്കെലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാലം മര്മരയ് മർമരമ പ്രോജക്റ്റ് മെട്രോ മികച്ച വ്യോമയാന ബസ് കിരണം റെയിൽ സിസ്റ്റം ടിസി സ്റ്റേറ്റ് റയിൽവേസ് ഇന്ന് ചരിത്രം ത്ച്ദ്ദ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടി.സി.ഡി.ഡി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടി.സി.ഡി.ഡി കേബിൾ കാർ ടാംവണ്ടി ട്രെയിൻ തു̈ദെമ്സസ്̧ കരാറുകാരന് തു̈വസസ്̧ തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ റിപ്പബ്ലിക് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം കാര് യവൂസ് സുൽത്താൻ സെലിം ബ്രിഡ്ജ് യ്ഹ്ത് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഇഎത്ത് ഇസ്താൻബുൾ മെട്രോപോളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇ̇ജ്ബന് ഇസ്മിര് ഇസ്മിർ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റി

റെയിൽവേ ടെണ്ടർ വാർത്താ തിരയൽ

ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
RayHaber എഡിറ്റർ

1 അഭിപ്രായം

  1. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്വന്തമാണെന്ന് ആർടിഇ പറയാത്തത്? ഉയർന്ന സുഖസൗകര്യവും വിശ്വാസ്യതയും ആളുകൾ മരിക്കാനായി ട്രെയിനിൽ കയറാൻ മരിക്കുകയാണോ എന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന ഉയർന്ന വേഗതയല്ല

അഭിപ്രായങ്ങൾ