പാലങ്ങളും മോട്ടോർവേകളും പണം സ്വരൂപിക്കുന്നു

പണവും മോട്ടോർവേട്ടുകളും
പണവും മോട്ടോർവേട്ടുകളും

തുർക്കിയുടെ സാമ്പത്തിക പാത്രത്തെ പാലം കഥകള് ജനുവരി-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ നിന്നാണ് ഈ വരുമാനം ക്സനുമ്ക്സ ബില്യൺ ഹൈവേ ദശലക്ഷം ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ആയിരം പൗണ്ട് ആയിരുന്നു മാറിയിരിക്കുന്നു.

ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹൈവേ, എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ജൂലൈ രക്തസാക്ഷികൾ, ഫാത്തിഹ് സുൽത്താൻ മെഹ്മെറ്റ് പാലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ദശലക്ഷം എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ആയിരം എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ആയിരം എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ആയിരം

കഴിഞ്ഞ മാസം ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 30 ദശലക്ഷം 156 ആയിരം 860 ആയിരം 138 ആയിരം 585 ആയിരം 356 വാഹനങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ലഭിച്ചു.

9 ദശലക്ഷം 342 ദശലക്ഷം 654 ദശലക്ഷം 140 ദശലക്ഷം 1 ദശലക്ഷം 434 ആയിരം 504 ദശലക്ഷം 391 ദശലക്ഷം XNUMX ആയിരം XNUMX ആയിരം പാലത്തിലും ഹൈവേയിലും

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ