അയ്ഡാൻ വ്യവസായികൾ തുർഹന്റെ ഇലക്ട്രിക് റെയിൽ‌വേ ആവശ്യപ്പെട്ടു

ടർഹാൻഡൻ ഇലക്ട്രിക് റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ ഐഡിൻലി വ്യവസായികൾ ആഗ്രഹിച്ചു
ടർഹാൻഡൻ ഇലക്ട്രിക് റെയിൽവേ മന്ത്രിയെ ഐഡിൻലി വ്യവസായികൾ ആഗ്രഹിച്ചു

ഇലക്ട്രിക് റെയിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഐഡാൻലി വ്യവസായികൾ, ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി മെഹ്മത് കാഹിത് തുരാൻദാൻ ഡെനിസ്ലി-അയ്ഡിൻ-ഇസ്മിർ ഇരട്ട ലൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അയ്ഡിൻ ചേംബർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെയർമാൻ മെഹ്മെത് യൂനുസ് സാഹിൻ, വ്യവസായ വ്യവസായികളായ എറോൾ ഗുണയ്ദിൻ, സെർഹാത് സരൺ, നെവ്രെദ്ദീൻ സെനയല എകെ പാർട്ടി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും ബെക്കിർ ഫോഴ്സ് എറിം, യാവൂസ ടെക്സ്റ്റ് യാവുസ്ല എന്നിവരും മെഹ്മത് കാഹിത് തുരാൻ മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു.

ഐഡൻ ചേംബർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകി. "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേ കമ്മിറ്റി, ടിസിഡിഡി റെയിൽ‌വേ ട്രാൻ‌സ്‌പോർട്ടേഷൻ ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷനും. ബോർഡ് ജനറൽ മാനേജർ കമുരന് ചെയർമാൻ പുറമേ, പ്രിന്റർ സന്ദർശിച്ചു റെയിൽവേ കാർഗോ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിംഗ് സംസ്ഥാന റെയിൽവേ ഗതാഗത കമ്പനി ലോജിസ്റ്റിക് വർദ്ധനവ്, അവർ ഫാൽക്കൺ എന്ന മത്സരക്ഷമത കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രസ്താവിക്കുന്ന ലോകത്തെ വിപണി മാർഗത്തിൽ ആ നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്കാർ നിർബന്ധിത നടത്തിയ% ക്സനുമ്ക്സലിക് വർധന വില "ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഈ വിവരം കൂടിയാലോചിച്ച് പങ്കിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായികൾ നമ്പർ ആ നിർണായകമായ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമയത്ത് ചെയ്തു ശ്രീ നമ്മുടെ ജനറൽ മാനേജർ നന്ദി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ