ജേണലിസ്റ്റ് മുസ്തഫ ഹോş Çorlu ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു

ഇടനാഴി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ മുസ്തഫ ഹോസ
ഇടനാഴി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ മുസ്തഫ ഹോസ

ക്സനുമ്ക്സ ജനം ടാൻ ക്സനുമ്ക്സ ആയിരം പൗണ്ട് കേസുകൊടുത്തു "ലക്ഷ്യ ബോധപൂർവമായ വഴിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം" നൈസ് കുറിച്ച് ദുരന്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ മുസ്തഫ തുടക്കം മുതൽ അടുത്ത പിന്നാലെ, ജീവന്റെ ച്̧ഒര്ലു പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ജേതാവ് മൊബൈല് ഒ̈ജ്കുര്സ്̧ ട്രെയിൻ ദുരന്തം കേസുകൾ ഒവെര്ലൊഒക്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു.


നഷ്ടപരിഹാര കേസ് തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിച്ച ജേണലിസ്റ്റ് മുസ്തഫ ഹോ, 16 പുണ്ടോയിലെ വാർത്ത പ്രകാരം പറഞ്ഞു: “Ç ർലു ട്രെയിൻ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നെ കോടതിയിൽ നൽകി. ക്രിമിനൽ അധികാരപരിധി ബോധപൂർവ്വം ടാർഗെറ്റുചെയ്യുക. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വിലനൽകിയതിന് ടിസിഡിഡി ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്നുഎംഎക്സ് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ആയിരം പൗണ്ട് വേണം ”.

നഷ്ടപരിഹാര കേസ് വിലയിരുത്തുന്ന ബാബാലി ടിവി പ്രോഗ്രാം പ്ലസന്റിനെതിരെ തുറന്നുകൊടുത്തതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഗലീപ് യിൽമാസ് പറഞ്ഞു, ഇസ്കുറുനയ്‌ക്കെതിരെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല.

ഒരു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തിപരമായ വികാരങ്ങളോടും കരിയർ വികാരങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഹോ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ബോധപൂർവ്വം ജുഡീഷ്യൽ അധികാരത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കരുത് / ചെയ്യരുത് ”.

ഞാൻ തുടർന്നും പിന്തുടരും ”

ഈ കേസിനെത്തുടർന്ന് തനിക്കെതിരായ കേസ് എറ്റ്മെ ഭീഷണിയാണെന്ന് അടിവരയിട്ട ഹോ, കേസ് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കേസ് തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞു.

കേസിനെക്കുറിച്ച്

12 സെപ്റ്റംബറിൽ, Ç ർലു ട്രെയിൻ ദുരന്ത കേസിന്റെ അന്തിമ വാദം ഒരു പുതിയ വിദഗ്ദ്ധനെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അടുത്ത വാദം ഡിസംബറിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി പ്രോസിക്യൂട്ടറെക്കുറിച്ചുള്ള 110 ആയിരം പ ounds ണ്ട് പ്രൊഫ. വിദഗ്ദ്ധ സമിതി മുസ്തഫ ഹോ. മറ്റ് വിദഗ്ദ്ധരായ മുസ്തഫ കരകാഹിനെപ്പോലെ, സദ്ദാക് ബിൻ‌ബോസ യർമാനും പമുക്കോവ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തെ മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ പ്രതിനിധി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും യാർമാൻ കരാഹാഹിനെപ്പോലുള്ള ടിസിഡിഡിയുമായി വാണിജ്യബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. (ത്ക്സനുമ്ക്സ)അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ