ഗതാഗതം ബർസ ഇസ്നിക്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു

bursa iznikte ഗതാഗതം വിശ്രമിക്കുന്നു
bursa iznikte ഗതാഗതം വിശ്രമിക്കുന്നു

നഗരത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, റോഡ് ക്രമീകരണം, അസ്ഫാൽറ്റിംഗ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ തുടരുന്നു, അതേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ മുഖത്തെ ചിരിപ്പിച്ചു.

ബർസയുടെ നിലവിലുള്ള റോഡ് ശൃംഖല കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നതിന്, റോഡ് വീതികൂട്ടൽ, അസ്ഫാൽറ്റ് നടപ്പാത തുടങ്ങിയ റോഡ് ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ജില്ലയിലും പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.

ഇസ്നിക് ജില്ലയിലെ ഹാക്കോസ്മാൻലാർ ക്വാർട്ടറിലെ 1950 മീറ്റർ, കുത്‌ലൂക്ക ക്വാർട്ടറിലെ 2550 മീ. 10 മീറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 500 മീറ്റർ പൂർത്തിയായി. റോഡ് വിപുലീകരണത്തിലും ഉപരിതല കോട്ടിംഗ് ജോലികളിലുമുള്ള ഇസ്നിക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് അസ്ഫാൽറ്റ് പ്രോഗ്രാം ജൂൺ മുതൽ മൊത്തം എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ആയിരം എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മീറ്ററിലെത്തി. ഇസ്നിക്കിലെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം തുടരുകയാണ്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ