പൊതു നിക്ഷേപത്തോടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വളരുകയാണ് ലൈറ്റിംഗ് മേഖല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പൊതുനിക്ഷേപത്തോടെ വളരുകയാണ് ലൈറ്റിംഗ് മേഖല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പൊതുനിക്ഷേപത്തോടെ വളരുകയാണ് ലൈറ്റിംഗ് മേഖല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

പബ്ലിക്, ലൈറ്റിംഗ് മേഖല ഇസ്താംബുൾലൈറ്റ് മേളയിൽ യോഗം ചേരും. പൊതുജനങ്ങളുടെ effici ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, പ്രത്യേകിച്ചും എൽഇഡി മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ; വിപണി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 15 ൽ വളരുമെന്നും ആഭ്യന്തര വിപണിയുടെ വലുപ്പം 2023 ൽ 3,89 ബില്ല്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന X ർജ്ജത്തിന്റെ 75 ശതമാനം വിദേശത്തുനിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇനമാണ് energy ർജ്ജ ഇറക്കുമതി, ശരാശരി 50-55 ബില്ല്യൺ ഡോളർ. അതിനാൽ, energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിൽ ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗം, അടുത്ത കാലത്തായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായതുമായ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്.

Application ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിൽ ലൈറ്റിംഗിന്റെ പങ്ക് പ്രയോഗത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെങ്കിലും, ഇന്ന് വ്യാവസായിക പ്ലാന്റുകളിൽ 10 ശതമാനവും ഓഫീസുകളിൽ 40 ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ആശുപത്രികൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഡോർമിറ്ററികൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, കോടതികൾ എന്നിവ പോലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിൽ ഇത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. Energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി പൊതുജനങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ട നയങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സുസ്ഥിരതയിലും ഗണ്യമായ വളർച്ചാ സാധ്യത നൽകുന്നു.

ലൈറ്റിംഗിലെ എനർജി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ”സെഷൻ 20 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇസ്താംബുള്ളൈറ്റ് ട്രേഡ് സ്റ്റേജിൽ ആയിരിക്കും…

ടർക്കിഷ് ലൈറ്റിംഗ് വ്യവസായം ലോക വിപണികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന 18-21 ഇസ്താംബുൾലൈറ്റ്, സെപ്റ്റംബർ 2019 ന് ഇസ്താംബുൾ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് & ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് മേളയും കോൺഗ്രസും പൊതു, ലൈറ്റിംഗ് മേഖല മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. എനർജി എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലൈറ്റിംഗ് ”സെഷൻ, 12 സെപ്റ്റംബർ, 20: 10 ട്രേഡ് സ്റ്റേജിലെ ഇസ്താംബുൾലൈറ്റ് മേളയിൽ നടക്കും. യോഗത്തിൽ, തുർക്കി ലൈറ്റിംഗ് മേഖലയ്ക്കായി പൊതുമേഖല സൃഷ്ടിച്ച അവസരങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ചർച്ച ചെയ്യും.

പബ്ലിക് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലൈറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് 15 ശതമാനം yüzde വർദ്ധിക്കും

ഇസ്താംബുൾ ചേംബർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി തയ്യാറാക്കിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണ നിർമ്മാണ വ്യവസായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്; പൊതുമേഖല അതിന്റെ energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി മിനിമം വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കുകയും പുതുക്കൽ മാർക്കറ്റ് സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള ബാധ്യതകൾ ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുക, വിപണി വാർഷിക ശരാശരി 10 ൽ വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ചയോടെ, ആഭ്യന്തര വിപണിയുടെ വലുപ്പം 2023 ൽ 3,12 ബില്ല്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സാഹചര്യമനുസരിച്ച്, energy ർജ്ജ കാര്യക്ഷമത ലക്ഷ്യത്തിന് അനുസൃതമായി പൊതുജനങ്ങൾ ആക്രമണാത്മക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രത്യേകിച്ചും എൽഇഡി മാറ്റത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്ടുകൾ; വിപണി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 15 ൽ വളരുമെന്നും ആഭ്യന്തര വിപണിയുടെ വലുപ്പം 2023 ൽ 3,89 ബില്ല്യൺ ഡോളറിലെത്തുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ലൈറ്റിംഗ് വ്യവസായത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റിംഗായ ഇസ്താംബുള്ളൈറ്റ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് സെപ്റ്റംബറിൽ സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കുന്നു…

ഇസ്താംബുൾലൈറ്റ്, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്. 12-18 ഇന്റർനാഷണൽ ലൈറ്റിംഗ് & ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്‌മെന്റ് മേളയും കോൺഗ്രസും സെപ്റ്റംബർ 21 ന് ഇസ്താംബുൾ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടക്കും. തുർക്കി കൂടെ ക്സനുമ്ക്സ കമ്പനിയായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ്, ബാൾക്കൻ, ആർബിഐയുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏഷ്യ ക്സനുമ്ക്സ ഏകദേശം ലൈറ്റിംഗ് ചാവറയച്ചന് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (അഗിദ്), കമ്പോളങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച എക്സിബിഷൻ കൊണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് തുർക്കിഷ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി (അത്മ്ക്) ഇന്ഫൊര്മ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം, വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിലവിലെ റെയിൽ‌വേ ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ

ഓരോ 19
ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
റേ ഹേബർ എഡിറ്റർ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.