മെക്കാനിക്കായേ ഒരു മെക്കാനിക്ക്

അജ്ഞാതരുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് yht std.original
അജ്ഞാതരുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് yht std.original

ഡ്രൈവർ ആരാണ്, എങ്ങനെ ഡ്രൈവർ ആകണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഡ്രൈവർ എന്നത് യാത്രക്കാരനോ ചരക്കുമോ വഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്, ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി ലോക്കോമോട്ടുകളുടെ ഡ്രൈവർ ആണ്.

മെഷിനറിയുടെ ചുമതലകൾ

എൻജിനീയുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ ലബ്ലിയം ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു - ലോക്കോമോട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ചലന ഓർഡറുകൾ, താരിഫ്, സിഗ്നലുകൾ തുടങ്ങിയവ സൂചിപ്പിക്കും, റൈൻ റൈഫിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ട്രെയിനിന്റെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും - യാത്രയിൽ ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ക്രമീകരണവും. - യാത്ര പൂർത്തിയായ ശേഷം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ (സംഭവം പുസ്തകം).

ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും

ലോക്കോമോട്ടീവ് (സ്റ്റീം, ഡീസൽ, ഇലക്ട്രിക്, ഡീസൽ-ഇലക്ട്രിക്), റേഡിയോ, - ചലന മോഡലുകൾ, - സ്ക്രൂഡിഡ്രേവർ, ശൃംഖല, റെഞ്ച് സെറ്റുകൾ, വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ, - സംഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം (പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോട്ട്ബുക്ക്).

പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യമുള്ള സവിശേഷതകൾ

ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ; - ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു - ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും - ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള, തണുത്ത രക്തരഹിതമായ - നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും - ഉറച്ച, മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, - യന്ത്രങ്ങളുമായി ഇടപഴകുക, അവർ യാന്ത്രികമായി കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം.

tcdd ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെഷീൻ മെക്കാനിക്
tcdd ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെഷീൻ മെക്കാനിക്

തൊഴിൽ പരിതസ്ഥിതിയും വ്യവസ്ഥകളും

റെയിൽവേ ഗതാഗത മേഖലയിൽ മെക്കാനിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവർ എല്ലാ സമയത്തും യാത്രചെയ്യണം. രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ രാവും പകലും വാരാന്ത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവധി ദിനങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിരന്തരമായി ഇരുന്നിടത്തെല്ലാം നങ്കൂരമിടാം. വല്ലപ്പോഴും, അവർ ട്രെയിൻ അപകടം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം. യാത്രക്കാരനും ട്രെയിൻ മേധാവിയുമായ സ്വിസ്മാനുമായും എൻജിനീയറുമായും അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തും.

ജോലിസ്ഥലങ്ങളും ജോലി അവസരങ്ങളും

പ്രധാനമായും ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ, പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികൾ, ഇരുമ്പ്, സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറികൾ, അകത്തെ സിറ്റി റൈഡ് സിസ്റ്റം പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളിലും പ്രൊഫഷണലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭകരവും സുരക്ഷിതവുമായ മാർഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചരക്കു ഗതാഗതമോ പാസഞ്ചർ ഗതാഗതമോ ആവശ്യമുള്ളത്രയല്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി റെയിൽവേ ഗതാഗതം വളരെ പ്രധാനമായതിനാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ അത്യാവശ്യമാണ്. റെയിൽവേയുടെ വികസനവും ആധുനികവൽക്കരണവും കൂടുതൽ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമാണ്.

വൊക്കേഷനൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്ലാസുകൾ

ടർക്കിഷ് സംസ്ഥാന റെയിൽവേ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ-സർവീസ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളിൽ മെക്കാനിക് പരിശീലനം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, വ്യാവസായിക തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹൈസ്കൂളിലെ ബിരുദധാരികൾ ഇൻ-സർവീസ് ട്രെയിനിംഗിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു.

വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ ബിരുദധാരികളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ, ടിഡിഡി ഡി ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

DURATION, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ

ടർക്കിഷ് സംസ്ഥാന റെയിൽവേ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ മെഷീനിസ്റ്റ് തൊഴിൽ പരിശീലനം; TCDD വൊക്കേഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ ബിരുദധാരിയ്ക്കായി 18 മാസം, വ്യാവസായിക തൊഴിലധിഷ്ഠിത ഹൈസ്കൂൾ ബിരുദധാരികൾക്ക് 3 വർഷം. അസിസ്റ്റന്റ് മെക്കാനിക് പരീക്ഷയും വിജയികളുമൊക്കെ തുറക്കുന്ന വ്യവസായ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബിരുദധാരികൾ, സേവന-പരിശീലനത്തിലും കോഴ്സിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ മെക്കാനിക് നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ഇതിനായി, എൺപത് മാസത്തെ സൈദ്ധാന്തിക പ്രവൃത്തിയും, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് പൂർത്തിയാകും വരെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ അവസാനം, പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഡ്രൈവർ ലൈസൻസ് നൽകും.

പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊജക്റ്റ്

ടി സി ഡി ഡി വൊക്കേഷണൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ബിരുദധാരികളായ ബിരുദധാരികളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ബിരുദധാരികളുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് മെക്കാനിക്സാണ് അവരുടെ ചുമതല. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലുള്ള സേവനപരിചയത്തിനു ശേഷം അവർ ഡ്രൈവർ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കായി ഡിപ്ലോമ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കോഴ്സുകൾ തുടരുന്നതിലൂടെ ചീഫ് മെക്കാനിക് ആകാം.

SCHOLARSHIP, LOANS, FEES

ടർക്കിഷ് സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ടി.സി.ഡി.ഡി.ഡി) സംഘടിപ്പിച്ച ഇൻ-സർവീസ് ട്രെയിനിങ് വേളയിൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബിരുദധാരികൾക്ക് നാഷണൽ നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നൂറു ശതമാനം സിവിൽ സർവീസസ് നഴ്സുമാരുടെ നിയമത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളവും നിലവാരവും പ്രതിമാസ ശമ്പളം നൽകും. മെഷീനിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സ്ഥിരമായി അല്ലെങ്കിൽ കരാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ നിർമിക്കുകയാണ് സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാസം തോറും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു. കരാർ ലഭിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് മിനിമം വേതനം 657- നും 2- നും ഇടയിലെ പ്രതിമാസ ശമ്പളമാണ്.