മെൽബൺ ട്രാം സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

മെൽബൺ ട്രാം പൂർണ്ണമായും സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മെൽബൺ ട്രാം പൂർണ്ണമായും സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജ ലക്ഷ്യം 50 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മെൽബൺ, നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ട്രാം ശൃംഖലയും സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ മെൽബൺ നഗരത്തിലെ ട്രാം ശൃംഖല മുഴുവൻ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച opened ദ്യോഗികമായി തുറന്ന നിയോൺ നുമൂർക്ക സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ്, നഗരത്തിലെ വമ്പൻ ട്രാം ശൃംഖല പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് എക്സ്നുംസ് പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജ ശതമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും ദേശീയ energy ർജ്ജ ഗ്രിഡിന് 100 ആയിരം മെഗാവാട്ട് മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി നൽകുന്നതിനാണ് ഈ സൗകര്യം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ സോളാർ ട്രോളി ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിലാണ് പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചത്.

ആയിരം മരങ്ങൾ നടുന്നതിന് തുല്യമായ 390
ഈ പ്രോജക്റ്റിന് നന്ദി, മെൽബൺ നിവാസികൾക്ക് ക്ലീനർ ട്രാമുകളും കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ മന ci സാക്ഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ സൗരോർജ്ജ നിലയം കുറയ്ക്കുന്ന കാർബൺ ഉദ്‌വമനം റോഡുകളിൽ നിന്ന് 750 ആയിരം കാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ 390 ആയിരം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനോ തുല്യമാണ്. മെൽബണിന്റെ തലസ്ഥാനമായ വിക്ടോറിയ അതിന്റെ പുനരുപയോഗ energy ർജ്ജ ലക്ഷ്യം 2025 വരെ 40 വരെയും 2030 50 വരെയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (ദു̈ംയഹല്)

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ