പുതിയ മെട്രോ പാത ഇസ്താംബുളിൽ നടക്കും

ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്
ഇസ്തംബ മെട്രോ മാപ്പ്

10 പുതിയ മെട്രോ ലൈൻ ഇസ്താംബൂളിൽ നിർമ്മിക്കും, ഏത് ജില്ലകളാണ് ഭവനത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്: ഇസ്താംബൂളിലെ പ്രവർത്തനവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 മെട്രോ ലൈൻ, ബാകാർക്കിയിൽ നിന്ന് Çekmeköy, Kağıthanböy, Cağıthanbey വരെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുടെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിലൂടെ ഭവന മുൻഗണനകൾ പുനർനിർമ്മിക്കും. ഈ സബ്‌വേകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങൾ 5% വർദ്ധിക്കുമെന്ന് എംലക്ജെറ്റിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ഗിസെം മോറൽ കുന്റർ പ്രസ്താവിച്ചു.

കുഞ്ഞൻ പറഞ്ഞു, "യഥാർത്ഥ വരുമാനം ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന മേഖലയിൽ, പുതിയ റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ വരും കാലങ്ങളിൽ മൂല്യങ്ങളിലും ഭാഗിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നിർണയിക്കുന്നതായിരിക്കും. തസ്ഡലേൻ, ഇസ്പാർട്ടക്കലെ മെട്രോയിലെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഗോവർഗ്ക്, ബസ്കസ്കിയിർ, സെഫാകോ എന്നിവ പുതിയ ഹവേറെ പദ്ധതികളിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

ഭവന മേഖലയിൽ മാന്ദ്യം, നികുതി ബ്രാൻഡഡ് റസിഡൻഷ്യൽ പദ്ധതികൾ, ഈ വർഷം അവസാനം ഒരു ഭാഗം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്സനുമ്ക്സ സബ്വേ വരിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്രമണത്തിൽ തരണം ലക്ഷ്യം പലിശ വർഷം ക്സനുമ്ക്സ നടപ്പിലാക്കും ഭാഗമാണ്, നിക്ഷേപം മുൻഗണനകൾ വിധേയമായി വരുന്ന കാലയളവിൽ രൂപംമാറ്റുക തന്നെ.

മെട്രോ ലൈനുകൾ ഇസ്താംബൂളിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും

പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ മെട്രോ നടപ്പാക്കുന്നത് ആശ്രയിച്ച് തുടക്കം ലക്ഷ്യ നില അജ്ഞാത ആത്മവീര്യം കുംതെര് എന്ന എമ്ലക്ജെത് ജനറൽ മാനേജർ മൂല്യത്തിൽ ക്സനുമ്ക്സ% സൂചിപ്പിക്കുന്ന, വർധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്, "ഭവന വാങ്ങൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ക്രിയാത്മകമായി ബാധിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഭവന വിപണിയിൽ യഥാർത്ഥ മടക്കം ഒരു താഴുന്ന ട്രെൻഡ് ആണ്, നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം ഭാവി വരുമാനമുള്ള സാധ്യതയുള്ള മൂല്യം 'കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്ഥലം പ്രവണതയും ആയിരിക്കും. ക്രിയാത്മകമായി റെയിൽ സിസ്റ്റം ബാധിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഭവന മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു സമയം പ്രമുഖ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒന്നോ ആണ്. മെട്രോ നഗരങ്ങളും, ഇപ്പോൾ വാങ്ങലുകാരെ കൂടുതൽ അടുത്ത പാലിക്കേണ്ട, പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ആകുവാൻ അടുത്ത്.

സാമ്പത്തിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിച്ച്, ജില്ലയിലെ മൂല്യങ്ങളുടെ പുതിയ മെട്രോയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ, 5- ൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത മാസവും, എയുഎംഎക്സ് ഭവന നിക്ഷേപവും പുതിയ റെയിൽ സിസ്റ്റംസ് യുഎം രൂപപ്പെടുത്തും.

ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ, മെട്രോബസ് ലൈനുകൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പേരുകൾ
ഇസ്താംബുൾ മെട്രോ, മെട്രോബസ് ലൈനുകൾ മെട്രോബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ പേരുകൾ

ഏതൊക്കെ സബ്വേ ലൈനുകളാണ് ഏത് ജില്ലകളെയാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്?

'ആദ്യം വ്യവസായ മാത്രം' എന്ന എമ്ലക്ജെത് അവരുടെ 'തിരച്ചില് സമീപ' സവിശേഷത സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോക്താക്കളെ, സബ്വേ, മികച്ച വ്യോമയാന, ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, അവർ കുംതെര് ഊന്നൽ അവരോടു പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത് എത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പോലുള്ള ചെയിൻ സ്റ്റോർ തിരയൽ ബാറിൽ ലാൻഡ്മാർക്കുകളുടെ പേരുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കലാശിക്കും ഒപ്പം ക്സനുമ്ക്സ ' ക്സനുമ്ക്സ മുൻനിര മെട്രോ ലൈനിൽ കടന്നു ചെയ്യും ജില്ലാ താഴെ ഈ വരികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാസാക്കി ബാധിക്കും:

1- Kabataş Kağıthane Mahmutbey Subway

കബാറ്റസ്-മെസിഡിയാഖ്യോ-മഹ്മൂട്ടബെ മെട്രോ പൂർത്തിയായാൽ, ഇസ്താംബുളിലെ ഏറ്റവും മിതമായ ഗതാഗതം ഒരുപക്ഷേ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 5, Bağcılar 5,5 ആൻഡ് Sancaktepe XNUM മിനിറ്റ് എത്താൻ കഴിയും. വർഷം അവസാനം വരെ ഓപ്പണിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല മെട്രോ കൗണ്ടികളിൽ ബാധിക്കും, എയുപ്, ബെസിക്തസ് ആൻഡ് മഹ്മുത്ബെയ് ഓഫ് എയുപ് ജില്ലയിലെ ... പ്രത്യേകിച്ചും, ഗയ്രെത്തെപെ - കഗ്̆ıഥനെ- പുതിയ വിമാനത്താവള മെട്രോ ലൈൻ രണ്ടാം പ്രയോജനം ചെയ്യും.

2- Bakörköy Avcilar Esenyurt Beylikdüzü Büyükçekmece Tyap Subway

ബക്കിർകോയി മെട്രോ ലൈനിൽ വർഷം തുറക്കുന്പോൾ, രണ്ട് ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്ര സമയം എൺപത് മിനിറ്റ് ആയി കുറയ്ക്കും. ഫ്ലാറ്റ് ബകിര്കൊയ് മെട്രോ, ബകിര്കൊയ് വടക്ക് വാസസ്ഥലവും ഡി-ക്സനുമ്ക്സ ഹൈവേയിൽ തമ്മിലുള്ള കുചുക്ചെക്മെചെ ൽ കടന്നു ചെയ്യും, ബകിര്കൊയ് ഇന്ചിര്ലി തുടങ്ങും. ബെയ്ലിക്ദു̈ജു̈ തു̈യപ് സ്ഥിതി കു̈ച്̧ഉ̈ക്ച്̧എക്മെചെദെകി ഡി-ക്സനുമ്ക്സ ഹൈവേയിൽ ശേഷം എക്സിബിഷൻ സെന്റർ മുന്നിൽ നേരെ ഇടനാഴിയിലൂടെ പിന്തുടരുക. റെയിൽ ലൈൻ ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും മിനിറ്റ് ക്സനുമ്ക്സ പൂർത്തിയാകും എങ്കിൽ ക്സനുമ്ക്സ ഫ്ലാറ്റ്-ബെയ്ലിക്ദു̈ജു̈-വേട്ടക്കാരെ കവിഞ്ഞു ചെയ്യും ശേഷം അജണ്ട ഇരിക്കും.

3- Şişhane-Seyrantepe സബ്‌വേ

സ്̧ഇസ്̧ഹനെ-സെയ്രംതെപെ സബ്വേ ലൈൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന നിർത്തുന്നു ശേഷം ക്സനുമ്ക്സ വർഷം, എത്ഫല്, സെയ്രംതെപെ ഡിക്ഷണറി,, ഗലതദെരെ, ചഗ്ലയന്, പെര്പെര് ഒക്മെയ്ദന്ı പിയലെപസ്̧അ, കസ്ıംപസ്̧അ ആൻഡ് സ്̧ഇസ്̧ഹനെ, വരെ. പല ജില്ലകളിലും അനുഭവപ്പെട്ടു ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ന്റെ കനത്ത ട്രാഫിക് നാടകീയമായി തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ, സബ്വേ നിർത്താൻ വരും. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ് കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥലം സെയ്രംതെപെദെ മൂല്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സബ്വേ,.

4- സെയ്റ്റിൻ‌ബർ‌നു-കടാക്കി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ

സെയ്തിൻബർണൂ-കാഡികോയ് മെട്രോ ലൈറ്റ്, എൺപതാം വർഷത്തിനു ശേഷം സേവിംഗ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതോടെ, സെയ്തിൻബർണു മുതൽ കാഡികോയി വരെ പോകുന്നത് ഏകദേശം എൺപതു മുതൽ ലഭ്യമാകും. സെയ്റ്റിൻബർണർ പ്രയോജനകരമാക്കുന്ന മെട്രോ, Marmaray Kazlıçeşme ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും. ടോപ്കാപി, ബേരാമ്പാസ, ഗാസോസ്മൻപാഷ, കാഗ്ഥാതാൻ, ഗോസ്റ്റെപെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ, 2019. ഇത് ഹസിസോസ്മാൻ-യെനികാപി സബ്വേയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് അനറ്റോളിയയിലേയും യൂറോപ്പിലേയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും.

5- Üsküdar Ümraniye Çekmeköy 2- ന്റെ സാൻ‌കാടെപ്പ് സബ്‌വേ. അരങ്ങ്

അവയും-ഉ̈മ്രനിയെ-ച്̧എക്മെകൊ̈യ്-സന്ചക്തെപെ മെട്രോ ഉ̈മ്രനിയെ (യമനെവ്ലെര്) രണ്ടാം ഘട്ടം - അവസാനം വിഭാഗം നടപ്പാക്കും ച്̧എക്മെകൊ̈യ് വരെ. സുൽത്താൻബലിലി, ടസ്ഡെലെൻ, യെനിഡോഗൻ, സാബിഹ ഗോക്കെൻ എയർപോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെട്രോ ലൈനുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. Çekmeköy മെട്രോ, നവജാത, Taşdelene വരെ പോകും. ഇത് ടസ്ഡിലനിലാണ് ആദ്യത്തേത്. 13 സ്റ്റേഷനുമായി പുതിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉർമായായി-ദുദുലുവോ ബോസ്റ്റാൻകി ലൈനിൽ നിർമിക്കും. ഈ മെട്രോ 2019 ൽ തുറക്കും. പുതിയ മെട്രോ, ദുദുലുവിലെ ഉസ്കുള്ളർ സൻകകട്ടി സബ്വേയിൽ ലയിപ്പിക്കും. ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ, അതുപോലെ ടാസ്ഡെലേൻ, ഷെക്മെക്കോയ്, ദുദുളു, ബോസ്റ്റാൻകി എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

6- ഗെയ്‌റെറ്റെ ക han ത്തെയ്ൻ പുതിയ എയർപോർട്ട് സബ്‌വേ

ഗ്ലേറ്റ്ടെപ - കാഗ്ഥാതാൻ-യെനി എയർപോർട്ട് മെട്രോ ലൈനിൽ മൊത്തം മൊത്തം 11 സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്. ബിസിക്റ്റാസ്, സിസ്ലി, കഗിതേൻ, ഐയുപ്സുൽത്താൻ, അർണാവൂട്കോയി ജില്ലകൾ ഉപകരിക്കും. മെട്രോ ലൈനിലെ പുതിയ വിമാനത്താവളം 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാഘിഥൻ സെന്ററിൽ സംയോജിപ്പിക്കും, ഏതാനും മിനിട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ കേംബ്ബർഗാസിൽ എത്തിച്ചേരാനാകും. മെട്രോ ലൈനിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.

7- Yenikapı Halkalı മെട്രോ

യെനികാപി, കിരാസ്ലി എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നായി M1B ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു Halkalıജോലി നീട്ടി തുടരുന്നു. പുതിയ എൻഎച്ച്എക്സ് സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത വർഷത്തോടെ തുടങ്ങും Halkalı ബഗ്സിയിലർ കിരാസ്ലി, Halkalı- ഏയ്ജനും നഴ്സും തമ്മിൽ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ താഴേക്ക് പോകും. Halkalı ഒപ്പം Küçükçekmece നിൽക്കും.

8- ബസക്‌സെഹീർ കയാസെഹിർ സബ്‌വേ സ്റ്റേഷൻ

മെട്രോ ൽ ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര്-കയസ്̧എഹിര് ​​അടുത്ത വർഷം കമ്മീഷൻ ചെയ്യും ഷെഡ്യൂൾ. സബ്വേ ലൈനിൽ യാത്രാ സമയം നിർമാണത്തിലാണ് മറ്റ് മെട്രോ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ് ചെയ്യും ക്സനുമ്ക്സ മിനിറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെട്രോ ഒനുര്കെംത്, സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, കയസ്̧എഹിര് ​​ക്സനുമ്ക്സ നിർത്തുന്നു. പ്രാദേശിക, കയസെഹിര് കേന്ദ്ര ആയിരിക്കും. നൽകും കൂടാതെ വരികൾ കിരജ്ല്, മെട്രോ (Ido) വഴി മെട്രോ-ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര്-ഒലിംപിയത്കൊ̈യ് ചെറി-ബക്ıര്കൊ̈യ് ൽ സംയോജിച്ചതാണ് മഹ്മുത്ബെയ്-ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര്-ഫ്ലാറ്റ്, കല്ല്-മെചിദിയെകൊ̈യ്-മഹ്മുത്ബെയ് ആൻഡ് Atakoy ഇകിതെല്ലി ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയും മാറുക. കയസ്̧എഹിര് ​​കയസ്̧എഹിര്-ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര് ​​മെട്രോ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ Halkalı-ക്സനുമ്ക്സ. വിമാനത്താവള മെട്രോയിലേക്ക് മാറുക. ഒക്ടോബറിൽ 3 മറൈൻസറ്റുകളോടൊപ്പം. വിമാനത്താവളം സജീവമാകുമ്പോൾ അർന്നവുത്കോയ്-ബസ്കുഷ്ഇഹറിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കും.

9- Gebze Halkalı പട്ടണപാന്തം

ഗതാഗത വകുപ്പ്, മാരിടൈം അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്Halkalı ഉപരിതല മെട്രോയിലേക്കുള്ള ഉപരിതല വരികളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന Marmaray ലൈൻ, വർഷം അവസാനത്തോടെ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വികസനം, Halkalı ഒരു അധിക നേട്ടം എന്നാണ്.

10- മഹ്മുത്‌ബെ ബഹ്‌സെഹീർ എസെൻ‌യൂട്ട് സബ്‌‌വേ ലൈൻ

കൂടുതൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നേടി സബ്വേ ലൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്വയർ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ബഹ്ച്̧എസ്̧എഹിര് ​​ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് മേഖലയിൽ, മഹ്മുത്ബെയ്-ബഹ്ച്̧എസ്̧എഹിര്-അര്ദ്ıച്̧ല്ı ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ സ്റ്റേഷനുകൾ. മെഹ്മൂത്ത്-ബഹ്സിസെഹിർ-എസെനിർട്ടിൽ മെട്രോ പാത നിർത്തുന്നു; മഹ്മുത്ബെയ്, റീജിയണൽ പാർക്ക്, മെഹ്മെത് അകിഫ്, താമസം, തീമുകൾ, ആശുപത്രി, തഹ്തകലെ, ഇസ്പര്തകുലെ, ബഹ്ച്̧എസ്̧എഹിര്, എസെന്കെംത്, അര്ദ്ıച്̧ല്ı Esenyurt സ്ക്വയർ. ഈ സബ്വേ നമ്മുടെ ഇസ്താംബുളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൌസ് എക്സ്എംഎക്സ് പദ്ധതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ മെട്രോബസും മെട്രോയും പോലുള്ള പൊതു ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇരട്ട ഡെക്കർ ബസ്സുകൾ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് സേവിക്കുന്നു, ഇവിടെ പ്രധാന ചലനമുണ്ടാകും.

മെഹ്മെത് അകിപ സ്റ്റേഷൻ മെട്രോ ലൈൻ Atakoy-അമർത്തുക എക്സ്പ്രസ്-ഇകിതെല്ലി ഭൂഗർഭ, മഹ്മുത്ബെയ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റേഷൻ-ബഗ്ചിലര് കിരജ്ല്ı-ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര്-ഒലിംപിയത്കൊ̈യ് മെട്രോ, സ്റ്റേഷൻ തെമപര്ക് സമയത്ത് Halkalı-അര്നവുത്കൊ̈യ്-ക്സനുമ്ക്സ. വിമാനത്താവള മെട്രോയിൽ ഇത് സംയോജിപ്പിക്കും. സബ്വേ സ്റ്റോൺ മിനിറ്റിൽ ക്സനുമ്ക്സ ൽ പോകാം അതേസമയം, എസെംയുര്തഅ ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ ബെസിക്തസ് നിന്ന് മഹ്മുത്ബെയ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ. പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിന് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ EIA റിപ്പോർട്ട് തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ എയർ, ഫ്യൂക്കുക്യുലാർ ലൈനുകൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

ഭവന മെട്രോ ആരംഭിച്ച്, ക്സനുമ്ക്സ വരെ ഫ്യൂണിക്കുലറിൽ അപ്പ് ജില്ലാ ആസൂത്രണം ഹവരയ് ലൈൻ എമ്ലക്ജെത് മിസ്റ്ററി ജനറൽ മാനേജർ കുംതെര് ആത്മവീര്യം ഒരു പ്രധാന സൂചനയായി, എവിടെ ഈ വരികൾ താഴെ പറയുന്നു പാസാക്കി പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാധിക്കും:

  • ഗായെറെറ്റെപെ - കെമർബെർഗാസ് ഹവേറെ പദ്ധതിയുടെ പാതയായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗോക്തുർക്ക് വലിയ മൂല്യമുണ്ടാകും.
  • അതുപോലെ സെഫാകോയ് - ബസ്കസ്കി ഹവേറ ലൈൻ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കാരണം പോലുള്ള സബ്വേ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾനാടൻ സെഫകൊ̈യ് ചുറ്റും അഭാവം പുതിയ ഹവര ഇകിതെല്ലി മെഹ്മെത് അകിഫ് സ്ട്രീറ്റ് പാദത്തിലെ ന് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
  • രണ്ട് പുതിയ ഫിനാൻയുലാർ ലൈനുകൾ ഉണ്ട്. അവരിൽ ഒരാൾ അസിലിയുമായി റുമേലിഹിയാരിയിൽ നിന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും, മറ്റൊന്ന് മിനെറ്റൂർക് മുതൽ ഇയൂപ് വരെയുള്ള കേബിൾ കാർ ലൈൻ. ചരിത്രപരവും നന്നായി സ്ഥാപിതവുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
  • 2019, 2 പോയിന്റുമിടയിലുള്ള 70 മിനിറ്റ് ദൂരം, Dolmabahçe-Tasting Tunnel- ന്റെ തുടക്കത്തോടെ 5 മിനിറ്റിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെടും, ഇത് പൂർത്തിയാകും XNUMX. ടാക്കിം, കബാറ്റസ്, കഗൈഥൻ എന്നീ വഴികളിലെ ടണൽ. സിങ്കർലിക്ക്യൂ, ലെവൻറ്, ഇല്യെർർ, ഓർറ്റക്കോയ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരാനാകില്ല.
ലെവന്റ് ഓസനെക്കുറിച്ച്
എല്ലാ വർഷവും, ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ മേഖലയിൽ, വളരുന്ന തുർക്കി യൂറോപ്യൻ നേതാവ്. അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് ഈ വേഗത കൈവരിക്കുന്ന റെയിൽ‌വേയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നഗരത്തിലെ ഗതാഗതത്തിനായി നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളോടെ, ആഭ്യന്തര ഉൽ‌പാദനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പല കമ്പനികളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്നു. പ്രാദേശിക ട്രാം, ലൈറ്റ് റെയിൽ, സബ്‌വേ കമ്പനികൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ ടർക്കിഷ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെൻ നാഷണൽ ട്രെയിൻ ”ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ അഭിമാനകരമായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.