അറ്റാകി İ കിറ്റെല്ലി മെട്രോ ലൈൻ മാപ്പ്

അറ്റാകി İ കിറ്റെല്ലി മെട്രോ ലൈൻ മാപ്പ്

Ataköy İkitelli മെട്രോ ലൈൻ മാപ്പ്

അറ്റാക്കോ ഇക്കിറ്റെല്ലി സബ്വേ ലൈന്
യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തിന്റെ വടക്ക്-തെക്ക് കണക്ഷൻ ലൈനുകളിലൊന്നായി ഇത് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് മേഖലയിൽ പണികഴിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ലൈൻ, ഈ പ്രദേശത്തെ ട്രാഫിക് സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഇഖിടെല്ലി ഇൻഡസ്ട്രി-ഒളിമ്പിക് സെക്ഷനിൽ ലയിപ്പിച്ചാണ് ഈ ലൈൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനനിരതമായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കരാറുകാരൻ: എജിഎ എനീരിജി നക്. കല. കൺസ്ട്രക്റ്റർ. സാൻ. ഈശ്വരൻ. ഇൻക്
ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി: 15.02.2016
പ്രോജക്ടുകൾ: 338.272.200,00 €
ലൈൻ ദൈർഘ്യം: 8 കി.മീ.
പാസഞ്ചർ ശേഷി: 35.000
യാത്ര സമയം: 20 മിനിറ്റ്

സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണം: 12
Atakoy
യെനിബൊസ്ന
ച്̧ഒബന്ച്̧എസ്̧മെ
കുയുമ്ചുകെംത്
കിഴക്കൻ വ്യവസായം
ആർക്കിടെക്റ്റ് സീനാൻ
ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം
ഇക്കിറ്റെല്ലി സ്ട്രീറ്റ്
മെഹ്മെറ്റിനെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക
ബഹരിയ
മസ്കൊ
ഇക്കറ്റില്ലി വ്യവസായംഅഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ