മന്ത്രി ടൂറാൻ: ഓല ഞങ്ങൾ ഇസ്താംബുളിലെ പുതിയ എയർ ഓലയുമായി ന്യൂ എയർ വിമാനത്താവളം ആരംഭിക്കുന്നു

ആഭ്യന്തര, ദേശീയ വിമാനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ തങ്ങൾ വളരെയധികം പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി ഗതാഗത, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മന്ത്രി എം. കാഹിത് തുർഹാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പേടിസ്വപ്നമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മടങ്ങിവരില്ല. ”


തുർ‌ഹാൻ‌, 12. ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ആന്റ് എയർപോർട്ട്സ് ഫെയർ, ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം (ഇസ്താംബുൾ എയർഷോ എക്സ്നക്സ്) എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ ലോക വ്യോമയാന വ്യവസായത്തെയും വ്യോമയാന വ്യവസായത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സുപ്രധാന മേളയായിരുന്നു പരിപാടി.

മുൻകാലങ്ങളിലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഒരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തെ ആശയവിനിമയ യുഗമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തുർഹാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി മുതൽ ഇന്നുവരെ, മനുഷ്യർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരൊറ്റ പേര് നൽകുമെങ്കിൽ, എന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 'ഗതാഗതം' ആയിരിക്കും.

ഗതാഗതത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തുർഹാൻ ഭൂതകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ കണ്ടെത്തി:

Iz നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു 'ബ്രിഡ്ജ് രാജ്യം' ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, നാഗരികതയുടെ തൊട്ടിലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇത്രയധികം ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വരുമോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ വിഷയം കൂടുതൽ സ്വകാര്യവും കാലികവുമായ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും രാജ്യത്തിനുമായുള്ള ഗെയിം പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമോ? ”

താരിഹി ഞങ്ങൾ വിമാനയാത്രയിൽ ചരിത്രപരമായ വിജയം നേടി ”

തുര്ഹന്, തുർക്കിയുടെ റെയിൽ പാലം രാജ്യത്തെ റോഡ് മുതൽ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗതാഗത പോയിന്റ് ബലികൊടുത്ത് വരെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം തുറമുഖം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിൽ, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വർഷം തോറും സർവീസ് നടത്തുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 35 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 195 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നു, അവർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 316 പോയിന്റിലേക്ക് പറക്കാൻ തുടങ്ങി.അദ്ദേഹം 60 പോയിന്റിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തുർഹാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

വിമാനങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 162 ൽ നിന്ന് 510 ലേക്ക് വർദ്ധിച്ചുവെന്നും സജീവ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം 26 ൽ നിന്ന് 55 ലേക്ക് എത്തിയെന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കരാറുകളുടെ എണ്ണം 170 ലേക്ക് വർദ്ധിച്ചതായും തുർ‌ഹാൻ പറഞ്ഞു.

തുർഹാൻ, “എക്സ്എൻഎംഎക്സ് ഒക്ടോബർ പുതിയ വിമാനത്താവളം തുറക്കും, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി വിക്ഷേപിക്കും, അത് വ്യോമയാന രംഗത്തെ ഒരു പുതിയ യുഗമായിരിക്കും.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Ece ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴി തിരിച്ചുവരില്ല ”

തുര്ഹന്, തുർക്കി വ്യോമചരിത്രം അടിസ്ഥാന ആ അന്താരാഷ്ട്ര കഴിവുകൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും വർധിച്ചു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക, എന്നാൽ, അവർ ദേശീയ എന്നു ഒരു ശ്രമം നടത്തി പറഞ്ഞു.

വ്യോമയാന, എയ്‌റോസ്‌പേസ് വ്യവസായത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം; സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരിക്കണം

ടിക്ക് ആഭ്യന്തര, ദേശീയ വിമാനങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി. 200 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരുടെ ശേഷിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൽ, ഇത് ആഭ്യന്തര, ദേശീയ ഉൽ‌പാദന വിമാനം ലാൻഡിംഗിനും ലാൻഡിംഗിനും ഒരു സ്വപ്നമല്ല, ആ ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേടിസ്വപ്നമാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വഴികൾ തിരിക്കില്ല. വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മേള സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സംഭാവന നൽകിയ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ”

പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം മന്ത്രി തുർഹാൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്യൂട്ട് ഒക്റ്റെ, ടർക്കിഷ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നിവ ടർക്കിഷ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആരംഭിച്ച ഹോർജെറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചു, കോക്ക്പിറ്റിൽ ഇരുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ