ടി സി ഡി ഡി വർക്കേഴ്സ് പ്രൊക്യുമെൻറ് ഓറൽ പരീക്ഷ വിജയികൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക

തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയർ ലേബർ, ലേബർ ട്രെയിൻ ജനനവും മെക്കാനിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഉപകരണ വാഹനങ്ങൾ വിൻസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് എടുത്ത യഥാർത്ഥ വിജയികൾക്ക് ഒരു പുതിയ പരസ്യത്തിൽ എന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളും വാക്കാലുള്ള പരീക്ഷ ഓപ്പറേറ്റർ വേണ്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യുന്നു.


തുർക്കി സംസ്ഥാന റെയിൽവേ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തിറങ്ങി എൻജിനീയേഴ്സ് പ്രവർത്തകൻ, ട്രെയിൻ എഴുതിയത് തൊഴിലാളി വാങ്ങുന്നതിനുമായി നടന്ന തിളക്കമുള്ള യഥാർത്ഥ വിജയികൾ ആവശ്യമായ മെക്കാനിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ഉപകരണ കൊക്കും ഓപ്പറേറ്റർ പ്രമാണങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി എന്തെല്ലാമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചെയ്തിരിക്കുന്നു

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾക്കായി ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ഡെലിവറിയുടെ തീയതിക്കും സ്ഥലത്തിനും ക്ലിക്കുചെയ്യുക


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ