സിഎച്ച്പി ഗ്രീൻ ചോദിച്ചു ഹവറെ ഒരു അന്തർദേശീയ മെട്രോബസ് വെഹിക്കിൾ കാട്രിഡ്ജ് സ്ക്രോറ്റർ ആണ്

ആ ഹവരയ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽ ഓപ്ഷനുകൾ മെട്രോ കണ്ടിഷൻസ് അങ്കാറ ഡെപ്യൂട്ടി നിഹത് ഗ്രീൻ, പൊതുഗതാഗത ലൈനുകൾ കുറവ് കുറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മോണോറെയിൽ ഗതാഗത മോഡുകൾ കുറിച്ച് അങ്കാറ ൽ മെട്രോ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആണ് ഞാൻ ടെൻഡർ ഓഫർ തുര്ക്കി എന്നീ വിധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എം നമ്മുടെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ സബ്‌വേയേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈ ആധുനിക മോണോറെയിൽ ഗതാഗതത്തിന്റെ വ്യാപനം അന്താരാഷ്ട്ര ചക്രമുള്ള പൊതുഗതാഗത കാർട്ടൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നുവെന്നത് ശരിയാണോ? ”

ഗതാഗത മന്ത്രി അഹ്മത്ത് അസ്ലാനോട് ചോദിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിയമസഭയുടെ അജണ്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു:

ചോദ്യം ഇതാ:

ഓഫ് ടർക്കി മഹാദാതാവ് ദേശീയ അസംബ്ളി പ്രസിഡൻസി

ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖാമൂലമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രേഖാമൂലം ഗതാഗത, സമുദ്രകാര്യ മന്ത്രി അഹ്മത്ത് അസ്ലാൻ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

അങ്കാറയിലെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ 1. മെട്രോ, ലൈറ്റ് റെയിൽ പ്രൊപ്പോസൽ ലൈനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? എത്ര കിലോമീറ്റർ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിലാണ്?

2. നിക്ഷേപ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ; ഇത് മറ്റ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ മോണോറെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹവാരെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉണ്ടോ?

തുർക്കി മോണോറെയിൽ ഞങ്ങളുടെ മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ, ക്സനുമ്ക്സ.മെത്രൊ കുറവ് ചെലവില്ലാതെ ഗതാഗത ഈ സമകാലിക മോഡുകൾ വ്യാപനം, അന്താരാഷ്ട്ര ടയർ ഇത് സത്യമാണ് ഒപ്പെക്കിനു ആരോപണത്തിന്റെ കാലതാമസം പൊതുഗതാഗത അവള് ആ ഉണ്ടോ?

4.Monoray ന്റെ ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം അങ്കാറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ച ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ലൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്?

ഉറവിടം: ഞാൻ വ്വ്വ്.അകസ്യമ്.ചൊ

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ